Aanvraag van een auditieve redelijke aanpassing

Aanvraag van een auditieve redelijke aanpassing [116]
Printvriendelijke versie

Je werkt bij de dienst human resources van een gemeentelijke administratie. Een ambtenaar wiens gehoorproblemen verergeren, waardoor hij problemen ondervindt bij de uitoefening van zijn taken, vraagt aanpassingen. Kun je die weigeren?

Aanvraag van een auditieve redelijke aanpassing

juridisch antwoord

Avis juridique: 

De wet verplicht je om mogelijke aanpassingen voor deze medewerker te onderzoeken. Je bent er eveneens toe gehouden om deze aanpassingen te aanvaarden op voorwaarde dat deze redelijk zijn, bijvoorbeeld wanneer de gewestelijke fondsen tussenbeide komen. Dit schema helpt je hierbij.

Gebarentaal

Voor sommige functies of taken kan een goed gehoor een 'wezenlijke en bepalende beroepsvereiste' zijn. Als het niet mogelijk is om de gevolgen van de gehoorschade op te vangen met redelijke aanpassingen, kan de 'redelijke aanpassing' erin bestaan de ambtenaar een andere - maar evenwaardige - functie of takenpakket toe te kennen.  

advies aan de manager

Conseil du manager: 

Er zijn meerdere mogelijke aanpassingen die gerelateerd zijn aan een auditieve handicap: een telefoon met versterker, een versterker gekoppeld aan een hoorapparaat, versterkingssystemen voor vergaderingen, enz. De kosten, die verband houden met dergelijke aanpassingen, kunnen mogelijk worden gedragen door de regionale fondsen van het gewest waar de medewerker/-werkster woont.

Voor technisch advies, professionele ondersteuning of compensatiemaatregelen neem je best contact op met het regionaal fonds van het gewest waar de medewerker/-werkster woont:
Voor het Vlaams en het Brussels Gewest: http://www.vdab.be/arbeidshandicap
Voor het Waals Gewest: https://www.aviq.be 
Voor het Brussels Gewest (Franstalig): http://www.Phare.irisnet.be
Voor de Duitstalige Gemeenschap, de Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben: https://selbstbestimmt.be

Login of registreer om te kunnen reageren

Voeg je eigen goede praktijken toe De beheerder plaatst het bericht online indien het de gebruiksregels van het forum niet schendt.