Aanwerven in het kader van banenplannen

Aanwerven in het kader van banenplannen [17]
Printvriendelijke versie

Je wilt een werknemer aanwerven die beantwoordt aan de vereisten van bepaalde banenplannen voor jonge en oudere langdurig werklozen (Activa, Activa Start, Startbaanovereenkomst, enz.). Je vraagt je af of het nodig is om dit in de vacature te vermelden.

Aanwerven in het kader van banenplannen

juridisch antwoord

Avis juridique: 

De wettelijke maatregelen die zijn genomen om de tewerkstelling van bepaalde doelgroepen te stimuleren, moeten de structurele ongelijkheid op de arbeidsmarkt wegwerken (strijd tegen jongerenwerkloosheid, herinschakeling van oudere werklozen promoten...).

Deze maatregelen zijn in wetteksten vastgelegd. Maar om in overeenstemming te zijn met de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie betreffende positieve actie, raden wij je aan om dit als volgt te formuleren :

"de kandidaten die beantwoorden aan de voorwaarden van het banenplan - vermeld het specifieke plan - worden aangemoedigd om zich kandidaat te stellen".

Door het zo te formuleren worden andere kandidaten niet van de selectieprocedure uitgesloten. Om positieve discriminatie te vermijden, adviseren wij je om kandidaten uit deze doelgroepen niet automatisch voorrang te verlenen. Ze kunnen enkel bevoordeeld worden ten overstaan van andere kandidaten wanneer zij over dezelfde kwalificaties (vaardigheden, competenties, enz.) beschikken. Maar wanneer uit een objectieve beoordeling (steeds verplicht) blijkt dat de resultaten van een kandidaat, die niet onder de categorie van het banenplan valt, beter zijn, dan moet voor die laatste worden gekozen.

Positieve acties

advies aan de manager

Conseil du manager: 

Als je werknemers wil aanwerven die in aanmerking komen voor deze maatregelen, dan:
- informeer je op voorhand bij de gewestelijke instanties VDAB, Actiris of Forem over de specifieke voorwaarden die gelden voor een dergelijke aanwerving;
- vermeld je de aanwervingsvoorwaarden expliciet in de vacature. Het desbetreffende banenplan vermeldt immers de leeftijdsvoorwaarde, maar ook andere criteria (duur van de werkloosheid, opleiding, enz.). Vermeld de wettelijke maatregelen.
- formuleer je op een positieve wijze dat de functie in aanmerking komt voor dit type van arbeidsovereenkomst;
- publiceer je de vacature via een openbare dienst voor arbeidsbemiddeling;
- omkader je dergelijke aanwervingen met een diversiteitsplan: andere doelgroepen maken het voorwerp uit van (gewestelijke) werkgelegenheidsmaatregelen.

 

Login of registreer om te kunnen reageren

Voeg je eigen goede praktijken toe De beheerder plaatst het bericht online indien het de gebruiksregels van het forum niet schendt.