Afkomst compatibel met veiligheid

Afkomst compatibel met veiligheid [141]
Printvriendelijke versie

Je organiseert een rekruteringsprocedure voor een job van verkoper-technieker. Een man van Turkse herkomst solliciteert en hoewel zijn profiel perfect overeenkomt met de advertentie, weiger je zijn kandidatuur. Je verkoopt namelijk veiligheidssystemen en je denkt dat een persoon van Turkse afstamming niet geloofwaardig zal overkomen bij je klanten.

Afkomst compatibel met veiligheid

juridisch antwoord

Avis juridique: 

Je gedragswijze is duidelijk gebaseerd op vooroordelen. Het arrest van de arbeidsrechtbank van Brussel heeft geoordeeld dat het argument "klant" geen legitiem objectief is om discriminatie te rechtvaardigen.
Zie voor meer informatie: https://www.unia.be/nl/rechtspraak-alternatieven/rechtspraak/arbeidsrechtbank-gent-26-maart-2007  

Het arrest van juli 2008 van het Europees Hof van Justitie preciseerde dat een werkgever/-geefster, die publiekelijk verklaart de bedoeling te hebben geen werknemers aan te werven van buitenlandse afstamming, zich schuldig maakt aan discriminatie. Dit arrest vormt een belangrijk precedent voor de Europese rechtspraak. Het arrest van de Brusselse arbeidsrechtbank volgde dezelfde redenering en heeft de stopzetting van de discriminatie bevolen en de publicatie van de beslissing van het arrest in meerdere kranten.

advies aan de manager

Conseil du manager: 

Vermijd vooroordelen en bekijk de competenties van je kandidaten. Bekijk ook de voordelen van een diversiteitsbeleid in je onderneming:
- Door een bredere rekrutering en een focus op competenties, heb je meer kans om de ideale kandidaat/kandidate te selecteren.
- Je maakt je bedrijf aantrekkelijker door een imagoverbetering: kandidaten hebben meer interesse in een onderneming die diversiteit uitdraagt.
- Werknemers zijn gemotiveerder en productiever, als ze zich erkend voelen.
- Je verhoogt de efficiëntie van je onderneming, omdat je de samenleving - en het klantenbestand dat je bedient - beter weerspiegelt.

Ten overstaan van je klanten die tegen diversiteit zijn, kun je een aantal argumenten aanvoeren door:
- met hen te bespreken waarom zij een medewerker/-werkster van buitenlandse afstamming weigeren en door te focussen op de evaluatie van de noden op basis van de gevraagde competenties;
- de nadruk te leggen op de ervaring van je medewerkers en op het vertrouwen dat je in hen stelt;
- de standpunten van de klant in vraag te stellen en door de verwijten die aan de werknemer/-neemster worden gemaakt objectief te weerleggen;
- te wijzen op de wet.
Zorg dat je klanten via een diversiteitsbeleid duidelijk op de hoogte zijn van je engagement. Wijs de klanten op deze ethische principes. Dit beleid zal het imago van je onderneming bovendien versterken.
Meer informatie: een handleiding over hoe om te gaan met discriminerende argumenten van je klanten:
http://www.gelijkekansen.be/Hetbeleid/Nondiscriminatiebeleid.aspx

Voor het opzetten van een diversiteitsbeleid raadpleeg je:
- voor privéondernemingen in het Vlaams Gewest: http://www.werk.be/online-diensten/loopbaan-en-diversiteitsplannen

- voor privéondernemingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: http://www.diversiteit.irisnet.be/-Klaar-voor-ondernemende-.html
- voor privéondernemingen in het Waals Gewest, het consortium Diversiteit Wallonië: http://diversitegrh.canalblog.com/
- voor federale publieke diensten: http://www.fedweb.belgium.be/nl/over_de_organisatie/over_de_federale_overheid/missie_visie_waarden/gelijke_kansen_en_diversiteit/#.U0JkIGVV3cs

Login of registreer om te kunnen reageren

Voeg je eigen goede praktijken toe De beheerder plaatst het bericht online indien het de gebruiksregels van het forum niet schendt.