Aids

Aids [83]
Printvriendelijke versie

Je bent verantwoordelijk voor een productieketen. Je verneemt dat een van je medewerkers aids heeft. Kun je hem vragen om tijdens de werkuren handschoenen te dragen?

Aids

juridisch antwoord

Avis juridique: 

Deze maatregel is onnodig en ongepast. Hij is ingegeven door een onnodige angst voor overdracht en kan zeer stigmatiserend zijn voor de betrokken werknemer.

Als een functie een bepaalde medische controle vereist, dan mag enkel de arbeidsgeneesheer medische informatie opvragen, de medische geschiktheid van een werknemer in een specifieke functie beoordelen en veiligheidsmaatregelen voorschrijven in relatie tot de gezondheidstoestand van de werknemer en derden.

De werkgever mag nooit polsen naar de seropositiviteit van de kandidaat-werknemer en mag, indien hij/zij toch over deze informatie zou beschikken, dit ook niet doorgeven aan externen. Eenzijdig en op eigen initiatief specifieke maatregelen opleggen of de werknemer omwille van zijn ziekte verschillend behandelen zal onder de antidiscriminatiewetgeving als discriminatoir beschouwd worden.

Indien je als werkgever twijfels of vragen hebt over de veiligheid van een werknemer of collega’s en derden, met betrekking tot een gezondheidskwestie, dan win je best advies in bij de preventieadviseur en/of arbeidsgeneesheer.

De persoonlijke levenssfeer

advies aan de manager

Conseil du manager: 

Het is weinig waarschijnlijk dat de medewerkers van je productieketen het risico lopen om met het aidsvirus te worden besmet. De maatregel om tijdens de werkuren handschoenen te dragen kan niet worden gerechtvaardigd.

Als je als manager twijfels of vragen hebt over de gezondheid van medewerkers, over hun veiligheid of die van klanten, dan neem je contact op met de arbeidsgeneesheer en de preventieadviseur.

Wanneer geweten is dat een medewerker/-werkster seropositief is en je personeel heeft daarover vragen of het maakt zich daarover zorgen, dan kan het nodig zijn om, mits instemming van de medewerker, algemene, duidelijke en nuttige informatie te verspreiden, zonder te stigmatiseren.
Misschien wil je meer informatie inwinnen over seropositiviteit of wil je deelnemen aan een sensibilisering? Meerdere organisaties en hun websites kunnen je hierbij helpen:

http://www.sensoa.be/
http://www.aidsengelijkekansen.3sv.be/aidsengelijkekansen/preventie.htm

Login of registreer om te kunnen reageren

Voeg je eigen goede praktijken toe De beheerder plaatst het bericht online indien het de gebruiksregels van het forum niet schendt.