Alcoholgeur

Alcoholgeur [28]
Printvriendelijke versie

Tijdens het voeren van rekruteringsgesprekken, merk je op dat een kandidaat sterk ruikt naar alcohol. Je bent niet op je gemak. De kandidaat spreekt echter helemaal coherent en zijn gedrag is aangepast aan de omstandigheden. Je twijfelt om hem aan te werven. Is dat discriminerend?

Alcoholgeur

juridisch antwoord

Avis juridique: 

Er is geen sprake van discriminatie wanneer een persoon benadeeld wordt op grond van een criterium dat niet rechtstreeks of onrechtstreeks beschermd wordt door de antiracisme- of Antidiscriminatiewetgeving (in dit geval ruiken naar alcohol).

advies aan de manager

Conseil du manager: 

Als de rekruteerder een alcoholgeur bij een kandidaat/kandidate bemerkt, betekent dat nog geen alcoholverslaving van de kandidaat. Misschien heeft de kandidaat/kandidate gewoon een glas bij de maaltijd gedronken net voor het gesprek of iets meer gedronken de avond voordien tijdens een feestje - vooral als geen enkel verlies van gedragscontrole wordt vastgesteld. Bij twijfel en als je meent dat de kandidaat/kandidate beantwoordt aan de functievereisten, kun je hem/haar voor een tweede gesprek uitnodigen.
Gaat het om specifieke beroepen, zoals de omgang met machines of het transport van reizigers (manifest gevaar), moet aan specifieke eisen voldaan worden. In dat geval zal zeker de arbeidsgeneesheer gevraagd worden voor een medisch rekruteringsgesprek (veiligheidsposten); alleen deze is wettelijk gerechtigd om de (on)geschiktheid voor een functie vast te stellen.
In dat geval is het belangrijk om in de functiebeschrijving reeds het belang van een adequate fysieke toestand te vermelden, die geen invloed kan hebben op de uitoefening van de opdracht en om aan de kandidaat/kandidate te vragen zich hiertoe te engageren.

Login of registreer om te kunnen reageren

Voeg je eigen goede praktijken toe De beheerder plaatst het bericht online indien het de gebruiksregels van het forum niet schendt.