Autoriteit compatibel met misvorming?

Autoriteit compatibel met misvorming? [36]
Printvriendelijke versie

Je bent schooldirecteur en je bent op zoek naar een secretariaatsmedewerker. Een persoon met heel wat relevante ervaring, stelt zich kandidaat voor de functie. De kandidaat heeft echter een misvorming aan het hoofd. Na het selectiegesprek weiger je zijn kandidatuur omdat je vreest dat de kandidaat niet de nodige autoriteit zal kunnen uitstralen en dat hij gepest zal worden.

Autoriteit compatibel met misvorming?

juridisch antwoord

Avis juridique: 

Een kandidaat/kandidate afwijzen omdat hij/zij een misvorming heeft aan zijn/haar hoofd, houdt een direct onderscheid op grond van een fysieke eigenschap in. Dit is mogelijk discriminerend, je moet het passend en noodzakelijk kunnen rechtvaardigen. In dit geval kunnen de potentiële negatieve reacties van leerlingen en collega's niet beschouwd worden als een passende en noodzakelijke rechtvaardiging.

Als de beperking ervoor zorgt dat de personn bepalde taken moeilijk kan uitoefenen kunnen redelijke aanpassingen nodig zijn.  

De redelijke aanpassing
Passende en noodzakelijke rechtvaardiging

advies aan de manager

Conseil du manager: 

De ervaring en het profiel van de kandidaat/kandidate beantwoorden aan het profiel van de desbetreffende functie. Het selectiegesprek kan je helpen beoordelen of hij geschikt is voor de functie. Het accent moet worden gelegd op zijn competenties. Je kunt met de kandidaat/kandidate ook bespreken wat de beste manier is om op eventuele reacties van leerlingen en collega's te anticiperen.

Login of registreer om te kunnen reageren

Voeg je eigen goede praktijken toe De beheerder plaatst het bericht online indien het de gebruiksregels van het forum niet schendt.