Bent u tweetalig?

Bent u tweetalig? [172]
Printvriendelijke versie

Je leidt de personeelsdienst van een grootwarenhuis in Brussel en je moet klantenklachten behandelen. De verkoper van de visafdeling werkt al vele jaren in de onderneming. Hij spreekt alleen Frans, maar is een buitengewone verkoper die leven brengt in zijn afdeling en klanten lokt. Er zijn echter Nederlandstalige klanten, die hun beklag maken omdat hij zich niet correct in het Nederlands kan uitdrukken. Je weet niet welke houding aan te nemen? Je kunt de ontevreden klanten niet in de kou laten staan, maar kun je wel eisen dat je werknemer een cursus Nederlands volgt?

Bent u tweetalig?

juridisch antwoord

Avis juridique: 

De werkgever/-geefster mag dit inderdaad vragen, aangezien de winkel in Brussel ligt, wat officieel een tweetalig gebied is. Ook het feit dat er verschillende klachten van Nederlandstalige klanten zijn, verantwoordt dat de werkgever/-geefster van de verkoper kan eisen dat hij een cursus Nederlands volgt.
Let op: Unia is niet bevoegd voor dit criterium, maar zou bevoegd kunnen zijn op basis van het criterium herkomst.

advies aan de manager

Conseil du manager: 

Voor personeel uit de horecasector bestaat er een gratis website die honderden oefeningen in 11 talen aanbiedt: http://www.eurocatering.org. Je vindt er onder meer de woordenschat voor vishandelaars.
Het Huis van het Nederlands in Brussel stelt een beeldwoordenboek ter beschikking voor verkopers. Het is gratis te downloaden of te bestellen: http://www.huisnederlandsbrussel.be/dictionaries. Je vindt er ook andere beeldwoordenboeken en brochures voor o.a. ziekenhuispersoneel, verkopers, … De stad Gent bracht de brochure Radicaal voor taal uit.
Tot slot zou het interessant zijn na te gaan of de klachten geen teken zijn van tekortkomingen in de organisatie, die los staan van de werknemer. Zijn de prijsetiketten bijvoorbeeld opgesteld in twee talen?

Login of registreer om te kunnen reageren

Voeg je eigen goede praktijken toe De beheerder plaatst het bericht online indien het de gebruiksregels van het forum niet schendt.