Boerka

Boerka

Printvriendelijke versie

De term 'boerka' verwijst naar een kledingstuk dat uit één of twee stukken bestaat en dat het volledige lichaam inclusief het gelaat bedekt, zodat alleen de ogen van een vrouw zichtbaar blijven. Vaak worden de ogen nog verhuld achter een roostervormig stuk stof waardoor de vrouw kan kijken zonder gezien te worden ('volledige boerka' of 'Afghaanse boerka') of achter een fijn gaas ('nikab' of gezichtssluier).

De 'boerka' is verboden door de wet van 1 juni 2011 tot instelling van een verbod op het dragen van kleding die het gezicht volledig of grotendeels verbergt (voetnoot 1). Bij het Grondwettelijk Hof werden drie verzoeken tot schorsing en vernietiging tegen deze wet ingediend (2). In zijn arrest van 5 oktober 2001 (3) heeft het Hof de verzoeken tot schorsing verworpen.

Het beroep tot nietigverklaring van de hierboven geciteerde wet werd niet gegrond verklaard op 6 december 2012.

Volgens het Grondwettelijk Hof 

 • wordt de godsdienstvrijheid niet geschonden, omdat
  • dit grondrecht niet absoluut is en
  • deze doelstellingen van de wetgever legitiem zijn:
   • de openbare veiligheid en
   • de gelijkheid tussen man en vrouw en
   • een zekere opvatting van het samen leven in de maatschappij.
     
 • is er geen inbreuk op het recht op vrijheid van meningsuiting:
  • Het is voor de 'individualiteit' van iedereen in een democratische samenleving belangrijk dat zijn/haar gezicht herkenbaar is. Door het gezicht te verbergen - zelfs als uiting van vrije meningsuiting - kan die 'individualisering door middel van het gezicht' verdwijnen. 'Het verbod beantwoordt derhalve aan een dwingende maatschappelijke behoefte in een democratische samenleving'.
  • Het Hof zegt wel dat het verbod niet kan gelden in ‘voor het publiek toegankelijke plaatsen voor de eredienst’, zoals een moskee. Daar mag een boerka gedragen worden.
    
 • wordt het recht op privacy niet geschonden:
  • 'Als vrouwen thuis blijven omdat ze buiten geen boerka mogen dragen dan is dat hun persoonlijke keuze op basis van religieuze motieven. Die keuze wordt niet veroorzaakt door een onwettige dwang vanwege de wet.'

Andere relevante beslissingen:

- Politierechtbank van Brussel van 26/01/2011: boete voor het dragen van een boerka op basis van een politiereglement

Raad van State arrest nr. 213.849 van 15 juni 2011: verzoek tot annulering van een nieuw artikel van het politiereglement van Verviers

 

Voetnoten

 1. BS 13/07/2011
 2. rolnummers 5191, 5204 en 5289
 3. 1148/2011

 

eDiv