www.talentontwikkelaar.be : Diversiteitsplan opstellen

www.talentontwikkelaar.be : Diversiteitsplan opstellen

Bedrijven en organisaties kunnen subsidies aanvragen om rond diversiteit te werken. 
De eDiv-module Diversiteitsbeleid biedt voorbeeldteksten aan, ideeën, mogelijke acties enz. Divercity biedt een draaiboek aan.
Raadpleeg ook:
- de Vlaamse overheid: Commissie diversiteit
-  Actiris voor ondernemingen in Brussel
- de Federale Overheidsdiensten
- voor ondernemingen in Wallonië: CRIPEL
- deze site met tools: http://www.talentontwikkelaar.be
Andere interessante info:
Site voor gelijkschakeling van diploma's: Mijndiploma of Ciré.

eDiv