www HANDICAP

www HANDICAP

Bedrijven en organisaties kunnen subsidies aanvragen voor materiële aanpassingen (traplift, ...) en voor organisatorische aanpassingen. Rendementsverlies kan gecompenseerd worden voor nieuw aangeworven personen met een handicap, die meer tijd nodig hebben om zich in te werken. De premie kan vijf jaar lang toegekend worden en bedraagt het eerste jaar 40% van het referteloon van de werknemer, 30%  tijdens het tweede jaar en 20% tijdens de laatste drie jaren. Deze maatregel is onlangs uitgebreid naar langdurig zieken, met compensatie van 20% van het loon tijdens de eerste twee jaar. Het kan verlengd worden met nog eens twee jaar. Voor technisch advies, professioneel advies, compensatiemaatregelen kun je contact opnemen met de regionale fondsen van het Gewest waar de medewerker/-werkster woont.
 
- Voor het Vlaamse Gewest: VDAB 
- Voor het Brusselse Gewest: Phare 
- Voor het Waalse Gewest: AViQ 
- Voor de Duitstalige Gemeenschap, de Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben: https://selbstbestimmt.be
 
Anysurfer is specialist in het toegankelijk maken van je website voor personen met een handicap.
De BRAILLELIGA stelt de volgende adviezen ter beschikking:
- pdf advies aan werkgevers 
- pdf advies aan blinde en slechtziende personen
- pdf advies aan het grote publiek
 
Doof Vlaanderen is de koepel voor dove personen.
VGT Leren biedt leuke video's over gebarentaal.
 
Handicap en arbeid: website met informatie over handicaps en advies voor arbeidsconsulenten.
Wheelit.be zet jouw vacature voor personen met een handicap in de verf.
Similes is de stem van en voor families van psychisch kwetsbare personen.
Rentree helpt bij werkhervatting na kanker.
NAH Liga staat voor Niet aangeboren hersenaandoeningen (zoals bijvoorbeeld personen die een hersenbloeding gehad hebben en daar blijvende gevolgen van ondervinden).
Controleer de toegankelijkheid van een locatie via Toegankelijk Vlaanderen
Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) geeft uitleg over financiële ondersteuning aan personen met een handicap in de brochure Handicap door ongeval. 
 
Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Unia en van het Vlaams Patiëntenplatform of bezoek de Engelstalige blog met de nieuwste innovatieve producten en diensten.
Lees meer in de brochure van het Kenniscentrum WWZ: hoe herken ik een handicap?
 

eDiv