De boerka

De boerka [54]
Printvriendelijke versie

Je bent chef van een team medewerkers in socio-professionele inschakeling in de administratie. Een van je medewerkers, André, ondervindt moeilijkheden met een werkloze vrouw. Ze presenteert zich bij de afspraak volledig bedekt (ook haar gezicht). De vrouw weigert om de sluier, die haar gezicht bedekt, af te doen - ondanks de uitleg van André, die haar wijst op de noodzaak om haar te identificeren. Welke gedragscode geef je aan André?

De boerka

juridisch antwoord

Avis juridique: 

De wet van 1 juni 2011, die "het verbod beoogt op het dragen van elk kledingstuk, dat volledig of principieel het gelaat bedekt" betreft de publiek toegankelijke ruimtes. Dit betreft dus ook de burelen van de administratie. De verplichting om zich identificeerbaar te maken, zoals wettelijk opgelegd, heeft dus ook betrekking op je burelen. Men moet daarbij meerdere juridische aspecten onderscheiden:

- Op het niveau van het onthaal van personen:
De administratie kan aan elke persoon, die zich presenteert, vragen om zijn identiteit kenbaar te maken (identiteitskaart, verblijfsvergunning,…). Dit impliceert dat aan de persoon gevraagd wordt om het gelaat te tonen.
- Tegenover de medewerkers van socio-professionele inschakeling:
Opnieuw met het oog op de kwaliteit van de dienstverlening, die impliceert dat de persoon kan worden geïdentificeerd, zijn de medewerkers gemachtigd om na te gaan of de identiteit van elke persoon, die zich bij hen presenteert, overeenstemt met zijn administratieve documenten (identiteitskaart, verblijfsvergunning,…). Dat impliceert dat op een bepaald moment zal gevraagd worden aan de persoon om haar gelaat te ontsluieren.

Wat de beschikbaarheid van deze vrouwen op de arbeidsmarkt betreft: men kan zeggen dat het feit van identificeerbaar te zijn en het gezicht zichtbaar te tonen, een wezenlijke en bepalende beroepsvereiste is voor praktisch alle beroepen. Zodoende kan de werkzoekende vrouw, die een volledige gelaatssluier draagt, beschouwd worden als niet beschikbaar voor de arbeidsmarkt. De medewerkers van socio-professionele inschakeling moeten deze werkzoekenden informeren en waarschuwen voor de moeilijkheden, die hen te wachten staan bij een gesprek met potentiële werkgevers. Het is echter aan de RVA om hierin uitspraak te doen en aan de rechtbanken om over een weigering om de gezichtssluier af te zetten te oordelen.

advies aan de manager

Conseil du manager: 

Vormen en informeren
Het valt niet te onderschatten hoe moeilijk het is voor socio-professionele inschakeling om altijd de "juiste" houding aan te nemen tegenover bepaalde categorieën van personen. In elk geval kan men een reglement, dat bepaalde "houdingen" aan het personeel oplegt, niet zomaar invoeren zonder voorafgaandelijke informatie, die rekening houdt met mogelijke moeilijkheden.

Het is noodzakelijk om de betrokken persoon eerst te ontvangen (de identificatie kan later gebeuren) en met haar te bespreken wat haar motivatie is om zich te presenteren op de arbeidsmarkt: hoe ziet de betrokkene haar integratie in een professionele omgeving? Welke hulp verwacht zij? In elk geval moet men proberen haar te overtuigen dat haar verschijningsvorm een obstakel is om zich in een werkomgeving te integreren.

Login of registreer om te kunnen reageren

Voeg je eigen goede praktijken toe De beheerder plaatst het bericht online indien het de gebruiksregels van het forum niet schendt.