De jury is niet gemengd

De jury is niet gemengd [214]
Printvriendelijke versie

Je directie geeft jou de toelating om een nieuwe verantwoordelijke functie in het leven te roepen met het oog op een opdracht die belangrijk is voor de toekomst van de onderneming. Je beschrijft de functie, de voorwaarden en de eisen die aan de post verbonden zijn en je verspreidt de werkaanbieding intern om de werknemers/-neemsters in dienst een kans te geven op interne mobiliteit. Je stelt een jury samen om de kandidaten objectief te selecteren. Je nodigt managers van andere diensten en twee externe deskundigen uit. De uiteindelijke keuze valt op een jonge, ambitieuze werknemer.
Alexandra, die al verschillende jaren in dienst is en ook een heel gemotiveerde kandidate, maakt haar beklag over een ongelijke behandeling: de jury bestaat uitsluitend uit mannen en enkele nauwelijks verhullende vragen gingen over haar zogezegd kwetsbare voorkomen.

De jury is niet gemengd

juridisch antwoord

Avis juridique: 

Als werkgever/-geefster is het belangrijk om de wet van 2007 na te leven ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen in elke fase van de arbeidsrelatie, vanaf de werkaanbieding tot aan het ontslag, maar ook in de indeling van de functies of bij de promoties.
Een gemengde jury associeert het bedrijfsimago meer met waarden van gelijkheid.Verder bevordert het betrekken van vrouwen en mannen bij alle procedures tot de naleving van het gelijkheidsbeginsel.
Het is ook belangrijk toe te zien op de objectiviteit van de door de jury gehanteerde criteria. Toespelingen op het fysieke voorkomen of de kleding van een kandidate wijzen op een gebrek aan objectiviteit die kan leiden tot discriminatie ten opzichte van die persoon. 

advies aan de manager

Conseil du manager: 

Waak over het gemengde karakter van de instanties binnen je organisatie. Enkele tips:
- Ga na of de jury's, belast met rekrutering en het kiezen van projecten of campagnes paritair zijn samengesteld uit mannen en vrouwen.
- Laat je mededelingen nalezen door een persoon van het andere geslacht. Vrouwen en mannen hebben vaak een andere benadering van communicatie en hebben oog voor andere details.

Voor meer informatie over de gender mainstreaming in communicatie kan je de checklist raadplegen via (http://www.fedweb.belgium.be/nl/binaries/COMM25%2Bannexe_07_11_13_nl_web_tcm120-236753.pdf).

Voorbeeld van een goede praktijk: VEGA (Valoriseren van Experten en Aandacht voor Gender) wil de media en het grote publiek een waaier aan competenties aanbieden door meer zichtbaarheid te geven aan vrouwelijke experten. Het project VEGA is een initiatief van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen en wordt uitgewerkt door het resourcecentrum Amazone. Je kan de database online raadplegen: http://www.vegastar.be/nl.htm

Login of registreer om te kunnen reageren

Voeg je eigen goede praktijken toe De beheerder plaatst het bericht online indien het de gebruiksregels van het forum niet schendt.