Discriminerende voorkeuren van klanten

Discriminerende voorkeuren van klanten [142]
Printvriendelijke versie

Je hebt in je onderneming onlangs een persoon van buitenlandse afstamming aangeworven voor de functie van chauffeur-magazijnier. Zijn eerste dagen op het werk verlopen prima. Daarna hoor je dat verschillende klanten hebben geklaagd over zijn afstamming. Je denkt eraan om hem een andere taak te geven (schoonmaak parking....) en je spreekt hem erover aan. Hij verlaat boos de onderneming.

Discriminerende voorkeuren van klanten

juridisch antwoord

Avis juridique: 

De werkgever/-geefster die, als gevolg van de vooroordelen van zijn klanten, beslist om zijn/haar werknemer/-neemster een andere functie te geven, maakt zich schuldig aan discriminatie. In een vergelijkbare situatie heeft de arbeidsrechtbank van Gent geoordeeld dat het argument "klant", en meer bepaald het feit dat een werkgever/-geefster zich verschuilt achter de vooroordelen van de klanten, geen gewettigd doel is op grond waarvan de discriminatie kan worden gerechtvaardigd.

http://www.diversiteit.be/arbeidsrechtbank-gent-26-maart-2007

advies aan de manager

Conseil du manager: 

Laat je inspireren door het succes van ondernemingen die een diversiteitsbeleid voeren. Met enkele interne procedures en communicatieacties kun je positieve resultaten behalen bij zowel de werknemers als de klanten. Mensen van buitenlandse afstamming in dienst hebben, kan ook zorgen voor nieuwe klanten.
Ten overstaan van je klanten die tegen diversiteit zijn, kun je een aantal argumenten aanvoeren door:
- met hen te bespreken waarom zij een medewerker/-werkster van buitenlandse afstamming weigeren en door te focussen op de evaluatie van de noden op basis van de gevraagde competenties;
- de nadruk te leggen op de ervaring van je medewerkers en op het vertrouwen dat je in hen stelt;
- de standpunten van de klant in vraag te stellen en door de verwijten die aan de werknemer/-neemster worden gemaakt objectief te weerleggen;
- te wijzen op de wet.
Zorg dat je klanten via een diversiteitsbeleid duidelijk op de hoogte zijn van je engagement. Wijs de klanten op deze ethische principes. Dit beleid zal het imago van je onderneming bovendien versterken.
Meer informatie: een handleiding over hoe om te gaan met discriminerende argumenten van je klanten:
http://www.gelijkekansen.be/Hetbeleid/Nondiscriminatiebeleid.aspx

Voor het opzetten van een diversiteitsbeleid raadpleeg je:
- voor privéondernemingen in het Vlaams Gewest: http://www.werk.be/online-diensten/loopbaan-en-diversiteitsplannen

- voor privéondernemingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: http://www.diversiteit.irisnet.be/-Klaar-voor-ondernemende-.html
- voor privéondernemingen in het Waals Gewest, het consortium Diversiteit Wallonië: http://diversitegrh.canalblog.com/
- voor federale publieke diensten: http://www.fedweb.belgium.be/nl/over_de_organisatie/over_de_federale_overheid/missie_visie_waarden/gelijke_kansen_en_diversiteit/#.U0JkIGVV3cs

Login of registreer om te kunnen reageren

Voeg je eigen goede praktijken toe De beheerder plaatst het bericht online indien het de gebruiksregels van het forum niet schendt.