'Echte' Belg

'Echte' Belg [139]
Printvriendelijke versie

Mohamed, een werkzoekende, neemt telefonisch contact op over een vacante functie in je organisatie. Je antwoordt hem dat de functie al is ingenomen. Maar een vriend van Mohamed, met een "echte" Belgische naam, belt en hij krijgt te horen dat de functie nog steeds vacant is. Mohamed neemt opnieuw contact op, maar je weigert om hem in aanmerking te nemen.

'Echte' Belg

juridisch antwoord

Avis juridique: 

Het gaat hier over direct onderscheid op basis van de nationale of etnische afstamming. Een dergelijk onderscheid is in principe verboden op grond van de Antiracismewet.

De werkgever/-geefster kan een dergelijk onderscheid tussen kandidaten rechtvaardigen, op voorwaarde dat het criterium van de nationale of etnische afstamming een 'wezenlijke en bepalende beroepsvereiste' is voor de functie. Met de regel van de wezenlijke en bepalende beroepsvereiste moet spaarzaam worden omgesprongen en hij mag uitsluitend worden gebruikt voor beroepsvereisten die strikt noodzakelijk zijn om de desbetreffende activiteiten uit te oefenen (vooral in de reclamesector of het culturele domein, bijvoorbeeld, een specifiek profiel voor een rol).
De vraag van de klant, een discriminerende voorkeur van het personeel of van co-contractanten zijn geen wettige doelstellingen op basis waarvan de discriminatie kan worden gerechtvaardigd.

Wezenlijke en bepalende beroepsvereiste

advies aan de manager

Conseil du manager: 

Het zou interessant kunnen zijn om jezelf de volgende vragen te stellen: waarom ben je bang om iemand van buitenlandse herkomst aan te werven? Ben je bang dat hij zich niet in het team zal kunnen integreren? Denk je dat deze medewerker voor specifieke problemen zou kunnen zorgen? Zou hij minder productief zijn? Zouden je klanten hem niet aanvaarden?
Vermijd veralgemening en kijk naar de voordelen die diversiteit voor je onderneming kan inhouden.
- Door ruimer te rekruteren en door uitsluitend te kijken naar de competenties vergroot je je kansen om de ideale kandidaat/kandidate te vinden.
- De aantrekkingskracht van je onderneming wordt groter omdat kandidaten zich beter kunnen identificeren met een onderneming die diversiteit naar waarde schat.
- Medewerkers die zich erkend weten, zijn meer gemotiveerd en productiever.
- Je wordt efficiënter wanneer de bevolking/de clientèle die je bedient beter is vertegenwoordigd.
- Je versterkt de innovatie door medewerkers met een andere achtergrond de kans te geven om beroepservaring te delen.

Getuigenissen van managers: http://www.verhalendieblijvenplakken.be/index

Voor het opzetten van een diversiteitsbeleid raadpleeg je:
- voor privéondernemingen in het Vlaams Gewest: http://www.werk.be/online-diensten/loopbaan-en-diversiteitsplannen

- voor privéondernemingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: http://www.diversiteit.irisnet.be/-Klaar-voor-ondernemende-.html
- voor privéondernemingen in het Waals Gewest, het consortium Diversiteit Wallonië: http://diversitegrh.canalblog.com/
- voor federale publieke diensten: http://www.fedweb.belgium.be/nl/over_de_organisatie/over_de_federale_overheid/missie_visie_waarden/gelijke_kansen_en_diversiteit/#.U0JkIGVV3cs

 

Login of registreer om te kunnen reageren

Voeg je eigen goede praktijken toe De beheerder plaatst het bericht online indien het de gebruiksregels van het forum niet schendt.