Een Afrikaans accent

Een Afrikaans accent [176]
Printvriendelijke versie

Je rekruteert een werknemer/-neemster voor de functie van telefonist(e) in een call center van je verzekeringsmaatschappij. Een persoon van Afrikaanse herkomst stelt zich kandidaat. Tijdens het gesprek heb je alle eisen van de functie overlopen (ervaring, rijbewijs, beschikbaarheid, loon, ...) en de kandidate beantwoordt er perfect aan. Zij heeft dus het gevraagde profiel. Je legt dit dossier voor aan de manager van de dienst in de veronderstelling dat de kandidate dankzij haar ervaring bovenaan de lijst zal komen te staan, maar je vermeldt in het dossier dat de perfect Nederlandstalige kandidate een uitgesproken Afrikaans accent heeft. Het hoofd van het call center antwoordt je dat ze deze kandidatuur niet kan aanvaarden omdat de kandidate een accent heeft. Volgens haar moet de uitspraak perfect zijn, zodat klanten met problemen alles perfect begrijpen.

Een Afrikaans accent

juridisch antwoord

Avis juridique: 

Een accent valt onder het beschermde criterium "taal". In de mate dat de kandidate in staat is goed te communiceren met de klanten, bestaat het risico op directe discriminatie op basis van het criterium taal.
Het weigeren van de kandidate wegens haar Afrikaanse accent is een indirecte discriminatie op basis van de nationale of etnische afstamming.

Elk onderscheid moet objectief worden gerechtvaardigd: de werkgever/-geefster moet een gewettigd doel nastreven en aangepaste middelen gebruiken. De werkgever/-geefster moet de aard van de functie en de context van het werk analyseren.

Voor een nieuwslezer is een perfecte en accentloze uitspraak te verantwoorden, maar voor een call center is vooral de verstaanbaarheid belangrijk. Bovendien heeft de manier van communiceren een grotere impact op het goede verloop van het gesprek dan louter het accent.
Let op: Unia is niet bevoegd voor dit criterium, maar kan bevoegd zijn op basis van het criterium herkomst.
 

advies aan de manager

Conseil du manager: 

Benadruk vooral de competenties van de gewenste kandidaat/kandidate in de vacature: in het call center zal de werknemer/-neemster de klant eenvoudig wegwijs maken en eerste hulp verlenen en dient hij/zij een algemeen beeld te krijgen van het probleem van de klant. Als je twijfels hebt, is het raadzaam praktische tests te doen om de werking van de persoon concreet te beoordelen. Merk op dat een accent ook een troef kan vormen voor bepaalde doelgroepen.
 

Login of registreer om te kunnen reageren

Voeg je eigen goede praktijken toe De beheerder plaatst het bericht online indien het de gebruiksregels van het forum niet schendt.