Een barbecue op maat

Een barbecue op maat [194]
Printvriendelijke versie

Je onderwijsteam wil een feest organiseren tegen het einde van het jaar. De leerkrachten stellen voor om een grote barbecue te organiseren, waarop alle personeelsleden welkom zijn. Je coördineert dit project met enkele mensen. Snel rijzen echter drie problemen: sommigen wensen dat er geen alcoholhoudende dranken worden aangeboden om diverse redenen - religieuze en medische - (onder wie een alcoholiste die zich al verscheidene jaren onthoudt). Anderen wensen geen vlees te eten en vragen of hun eten op aparte roosters wordt gebakken (vegetariërs en moslims). Je vreest dat heel wat mensen niet zullen komen als je er geen rekening mee houdt.

Een barbecue op maat

juridisch antwoord

Avis juridique: 

Het gaat om een occasioneel verzoek om het voedsel- en drankaanbod aan te passen ter gelegenheid van een ondernemingsfeest.

Je organiseert dit soort initiatieven om de samenhang tussen de collega's te versterken. Deze momenten behoren dus tot het werkkader en de werkrelaties. Ze mogen dus niet, net als de geschenken aan werknemers bij diverse gelegenheden (verjaardagen in de onderneming, Kerstmis,...), aanleiding geven tot directe of indirecte discriminatie ten opzichte van bepaalde werknemers wegens hun overtuiging.
Is er daarom een wettelijke verplichting voor de werkgever/-geefster om op dergelijke verzoeken in te gaan? De reglementering tegen discriminatie legt redelijke inrichtingen op voor gehandicapte personen, maar er bestaat geen gelijkaardige verplichting voor religieuze overtuigingen.

Het principe van de vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst leidt evenwel tot de idee van verscheidenheid en pluralisme en beschermt zowel het intieme geloof van een persoon als externe geloofsuitingen in woorden of daden.
Het niet onderzoeken van een verzoek tot "redelijke inrichting" met betrekking tot geloofsovertuigingen kan dus leiden tot discriminatie van de werknemer/-neemster.
Er moet een evenwicht worden gevonden tussen deze vrijheid van de werknemers/-neemsters en de belangen van de werkgever/-geefster. Er bestaat geen kant-en-klare oplossing, maar ongeacht de context van de onderneming moet voorrang worden gegeven aan het overlegmodel en moet collectief worden onderhandeld met het oog op oplossingen waarin iedereen zich kan vinden.
 

advies aan de manager

Conseil du manager: 

Het is de taak van de werkgever/-geefster om de nodige middelen in te zetten om alle werknemers/-neemsters te integreren en zich een onderdeel van de groep te laten voelen.
In dit geval dien je de aanvragen in overweging te nemen en voor elk van hen na te gaan of ze mogelijk zijn met oog op het doel van het feest.

Zo zou het overdreven zijn om helemaal geen alcoholhoudende dranken te schenken, maar door ook te zorgen voor andere niet-alcoholhoudende dranken (fruitsap, frisdrank, water….) kan een compromis worden gevonden.

Je kan overwegen om de eetwaren op afzonderlijke barbecues te bakken. Over het algemeen moet een zekere verscheidenheid aan eetwaren worden aangeboden, zodat iedereen mee kan feesten. Dit komt ook mensen met voedselallergieën ten goede.

Waarom niet verscheidene tafels zetten waarop de voorgestelde producten worden gescheiden en herkenbaar zijn voor wie ze wenst te eten? Het feestcomité zorgt er ook best voor dat de werknemers/-neemsters zich vermengen en niet elke "geloofsgroep" rond haar "eigen tafel" gaat zitten.

Login of registreer om te kunnen reageren

Voeg je eigen goede praktijken toe De beheerder plaatst het bericht online indien het de gebruiksregels van het forum niet schendt.