Een goed voorkomen

Een goed voorkomen [31]
Printvriendelijke versie

Je wilt iemand aanwerven voor een commerciële functie. Het is essentieel dat die persoon een onberispelijk voorkomen heeft bij je klanten. In je vacature eis je dat de kandidaat tijdens de uitvoering van zijn opdracht zich "correct kleedt".

Een goed voorkomen

juridisch antwoord

Avis juridique: 

Een onderneming mag haar medewerkers kledingvoorschriften opleggen (een uniform, een broek, een pet, enz.). Een kledingvoorschrift is op zich geen criterium dat door de antidiscriminatiewetgeving wordt beschermd. Over dergelijke kledingvoorschriften dienen duidelijke instructies over te bestaan binnen de onderneming bv. in het arbeidsreglement / ondernemingsCAO.

Bepaalde kledijvoorschriften kunnen echter een indirect onderscheid inhouden (denk maar bijvoorbeeld aan een hoofddekselverbod, dat personen die omwille van religieuze of medische redenen een hoofddeksel dragen, in het bijzonder benadeelt ). In dat geval dient dan het onderscheid objectief en redelijk gerechtvaardigd te worden.

Passende en noodzakelijke rechtvaardiging

advies aan de manager

Conseil du manager: 

Wanneer een correct voorkomen belangrijk is, ga dan precies na wat is vereist voor de functie en bespreek dat in alle objectiviteit met de kandidaat. Maak daarbij een onderscheid tussen fysieke eigenschappen en elementen die de look bepalen, zoals een piercing; over het verwijderen daarvan kan misschien worden onderhandeld. Een werknemer/-neemster in een functie, die contact met het publiek inhoudt, wordt vooral gewaardeerd omwille van zijn/haar relationele kwaliteiten. De look wordt vaak overschat. Men moet voorbij het uiterlijk van een persoon kijken; zijn/haar omgang met de klanten en het team zijn vooral van belang. Voor je beslissing moet je je dus laten leiden door het vastgelegde profiel en de vereiste competenties voor de functie. De vooroordelen van klanten kunnen op geen enkele manier worden beschouwd als een passende en noodzakelijke rechtvaardiging.

Voor meer details hierover, zie http://www.diversite.be/index.php?action=artikel_detail&artikel=294
Het arrest Feryn
Wanneer je reglementaire kledij rechtvaardigt, neem dat dan op in het arbeidsreglement en meld het aan de betrokken kandidaten, en verwijs daarbij naar beschermde criteria en bespreek alternatieven. Wanneer je alternatieve regelingen hebt onderhandeld, dan moeten deze uitdrukkelijk aan het personeel en hun vertegenwoordigers worden gemeld. Op die manier stel je de cohesie van het personeel veilig.

Login of registreer om te kunnen reageren

Voeg je eigen goede praktijken toe De beheerder plaatst het bericht online indien het de gebruiksregels van het forum niet schendt.