Een leerkracht met multiple sclerose

Een leerkracht met multiple sclerose [5]
Printvriendelijke versie

Mevrouw Janssens geeft les in het lager onderwijs. Ze heeft een degeneratieve ziekte, namelijk multiple sclerose. Mevrouw Janssens vraagt redelijke aanpassingen aan de directie: een aangepast uurrooster (zodat ze rustmomenten heeft), een aangepaste stoel en gordijnen voor de ramen. De directie weigert haar deze aanpassingen, omdat ze vreest dat het afgunst gaat creëren. Haar collega’s laten zich al denigrerend uit over haar en sluiten haar uit.

De gratis onlineopleiding eDiv maakt je wegwijs in de antidiscriminatiewetgeving. Verken meer voorbeeldsituaties of volg de volledige modules rond handicap, diversiteitsbeleid of antidiscriminatiewetgeving.

Een leerkracht met multiple sclerose

juridisch antwoord

Avis juridique: 

Een ziekte, die een langdurige impact heeft op het werkvermogen, wordt beschouwd als een handicap. De wet verplicht je om de gevraagde aanpassingen te onderzoeken. Als ze redelijk zijn, moet je ze toekennen. Dit schema helpt je hierbij.
Mochten de aanpassingen de organisatie van het werk onmogelijk maken en collega’s te zeer belasten, kunnen ze als onredelijk beschouwd worden. Daarnaast speelt ook de kost - na aftrek van pemies - mee en het gebruik van de aanpassing: gaat het over een éénmalig gebruik of zal het elke dag gebruikt worden, door meerdere personen? Je moet elk van de voorwaarden onderzoeken en beoordelen.
 
De reacties van haar collega's creëren een vijandige omgeving. Als ze haar uitsluiten omwille van haar handicap, is er sprake van pesten omwille van een beschermd criterium. Je bent als werkgever verantwoordelijk voor het voorkomen van pesten. Als je niet tussenkomt om het pesten te stoppen, kan het arbeidstribunaal je ter verantwoording roepen. Pesterijen gebaseerd op basis van een beschermd criterium zijn verboden en worden mogelijk extra bestraft.
 

advies aan de manager

Conseil du manager: 

Als directie evalueer je de aanpassingen één voor één op hun redelijkheid met behulp van het schema.
Een aanpassing van het uurrooster in de lagere school lijkt weinig evident. Toch zijn er mogelijkheden zoals tijdens de turnles, die vaak gegeven wordt door een andere leerkracht. Soms wordt godsdienst ook door een andere leerkracht gegeven. Op die manier creëer je een rustmoment op elk van de 4 fulltime lesdagen. Het is belangrijk om deze regeling, gekoppeld aan een handicap, als een recht voor te stellen aan de collega’s en niet als een gunst.
Een aangepaste stoel en gordijnen vormen normaal gezien geen buitenproportionele kost voor de school, dus die aanpassing is eveneens redelijk. Bovendien kan het een aanleiding zijn om de ergonomie van de andere leerkrachtenstoelen te herbekijken.
Tot slot zul je je duidelijk moeten uitspreken over de denigrerende opmerkingen van de collega’s. Pesten op het werk is nefast voor iedereen en vraagt om disciplinaire maatregelen. Zoniet kan er een sfeer ontstaan van straffeloosheid met misplaatste opmerkingen, twijfelachtige grappen, .. ten opzichte van personen met een handicap, vrouwen, personen met een migratieachtergrond, holebis enz.
Met deze vijf pistes kun je pesten helpen voorkomen:
- De rol en de taken van iedereen verduidelijken
- Een werkkader creëren met respect tegenover elkaar a.h.v. een reglement en een correcte werkattitude
- Verbondenheid en vertrouwen tussen collega’s bevorderen
- Moeilijkheden erkennen 
- De personeelsdienst of de vertrouwenspersoon contacteren bij twijfel 

Login of registreer om te kunnen reageren

Voeg je eigen goede praktijken toe De beheerder plaatst het bericht online indien het de gebruiksregels van het forum niet schendt.