Epilepsie

Epilepsie [91]
Printvriendelijke versie

Je bent verantwoordelijk voor een bejaardentehuis. Een werknemer werkt al twee jaar als ergotherapeut in een vervangingscontract. Het werk loopt prima. Wanneer er voor eenzelfde functie een baan van onbepaalde duur vrijkomt, stuurt de man zijn kandidatuur in. Hij vermeldt daarin dat hij aan epilepsie lijdt. Hij werd wel door de arbeidsgeneesheer arbeidsgeschikt verklaard. Je was niet op de hoogte en je verwijt hem dat hij je daarover niet heeft ingelicht. Je weigert hem de functie op grond van een vertrouwensbreuk.

Epilepsie

juridisch antwoord

Avis juridique: 

Door de job te weigeren aan deze medewerker discrimineer je op basis van het criterium handicap. Zijn competenties worden niet in vraag gesteld, en door de arbeidsgeneesheer is hij arbeidsgeschikt verklaard.

Het feit dat de kandidaat je niet over zijn gezondheidstoestand heeft geïnformeerd, is geen reden om hem te weigeren. De kandidaat/kandidate moet zijn werkgever/-geefster immers niet inlichten over zijn/haar gezondheidstoestand, die beschermd wordt door de privacywetgeving.

Hij moet het wel melden aan de arbeidsgeneesheer, wat hij in dit geval heeft gedaan, die dan moet oordelen of hij geschikt is voor het werk. De arbeidsgeneesheer deelt de diagnose niet mee aan de werkgever/-geefster, maar geeft een advies over de geschiktheid van de medewerker/-werkster en welke taken hij/zij al dan niet kan uitoefenen (bijvoorbeeld, een voertuig besturen, geen lasten dragen van meer dan 10 kg).

advies aan de manager

Conseil du manager: 

Als manager moet je de privacy van de kandidaten respecteren. Wanneer een kandidaat/kandidate verkiest om je niet te informeren over zijn/haar gezondheidstoestand, dan kan dat geen reden zijn om hem/haar uit te sluiten.

Je moet echter weten wat hij wel en niet kan doen en je moet de risico's kunnen beoordelen. Wanneer je toch twijfels hebt over de fysieke of mentale geschiktheid van een kandidaat, regel dan een geneeskundig onderzoek voor de aanwerving. De arbeidsgeneesheer kan je bovendien advies geven over mogelijke redelijke aanpassingen van de arbeidscontext.

Login of registreer om te kunnen reageren

Voeg je eigen goede praktijken toe De beheerder plaatst het bericht online indien het de gebruiksregels van het forum niet schendt.