Facebook

Facebook [159]
Printvriendelijke versie

Eén van je medewerkers is een fervent gebruiker van Facebook. Hij heeft zich op Facebook geïdentificeerd als werknemer van je onderneming. Op zijn wall heeft hij uitlatingen geplaatst die oproepen tot haat en geweld ten overstaan van moslims. Je wordt daarop gewezen door collega's. Hoe reageer je?

Facebook

juridisch antwoord

Avis juridique: 

De Antidiscriminatiewet verbiedt uitlatingen die aanzetten tot haat, tot discriminatie en tot geweld op grond van beschermde criteria zoals de religieuze overtuiging (zie hoofdstuk 2 strafrechtelijke misdrijven in de module wetgeving).
Wij raden je aan om maatregelen te nemen om als bedrijf niet met dergelijke uitlatingen te worden geassocieerd. Je roept hem tot de orde en je ziet erop toe dat deze uitlatingen zo snel mogelijk van Facebook worden gehaald.
In dit opzicht heeft de rechter van de arbeidsrechtbank van Antwerpen in een arrest van 17 maart 2010 geoordeeld dat het ontslag om ernstige reden van de werknemer gewettigd was. Hij had zich schuldig gemaakt aan uitlatingen die aanzetten tot haat in het kader van zijn tewerkstelling. Hier vind je de rechtspraak.

Als werkgever/-geefster ben je bovendien verantwoordelijk voor het welzijn op het werk van je medewerkers en moet je erover waken dat dit type van uitlatingen niet leidt tot pesten en intimidatie op het werk.

De wet betreffende de bescherming tegen pesten, geweld en seksuele intimidatie op het werk voorziet dat ongewenst gedrag, dat is gerelateerd aan een beschermd criterium (bijvoorbeeld religieuze overtuiging), en dat voor gevolg heeft dat de waardigheid van die persoon wordt gekrenkt en dat er een intimiderende, vijandige, vernederende of kwetsende omgeving ontstaat, wordt beschouwd als discriminerend gedrag waartegen bij de arbeidsrechtbanken beroep kan worden ingesteld.
In een vergelijkbare zaak werd Unia gecontacteerd omwille van het gewelddadige karakter van de uitlatingen en uit vrees dat de dader eventueel tot daden zou overgaan. Unia heeft contact opgenomen met de verantwoordelijken van Facebook Europe die onmiddellijk hebben voorgesteld om de account van deze persoon te schrappen omdat de uitlatingen strijdig waren met hun intern reglement.

advies aan de manager

Conseil du manager: 

Dergelijke commentaren op Facebook komen steeds vaker voor en getuigen van het toenemende gebruik van sociale media om haatpraat te verspreiden.
Als manager werkt het kiezen voor de struisvogelpolitiek contraproductief. Het is aangewezen om de informatie te controleren en om de persoon hierover aan te spreken. Je helpt hem zo de gevolgen te vermijden, die uit zijn daden zouden kunnen voortvloeien.

Voor de cohesie van het team en het imago van de onderneming is waakzaamheid geboden. Leg de nadruk op de wet en jouw intentie om die na te leven. Managers moeten zorgen voor het relationeel klimaat in de onderneming en moeten toespelingen of uitlatingen (waar ook) vermijden, die kunnen leiden tot een intimiderend, vijandig of kwetsende omgeving.

Login of registreer om te kunnen reageren

Voeg je eigen goede praktijken toe De beheerder plaatst het bericht online indien het de gebruiksregels van het forum niet schendt.