Geen moslima of gekleurde poetshulp

Geen moslima of gekleurde poetshulp [152]
Printvriendelijke versie

Je bent verantwoordelijk voor een dienstenchequebedrijf. Je maakt een analyse van de vragen en de noden van je klanten. Verschillende klanten formuleren wensen in verband met de origine, huidskleur of religieuze overtuiging van de poetshulp. Iemand weigert een poetshulp van vreemde origine, iemand anders weigert een vrouw met hoofddoek binnen te laten omdat ze "geen Bin Laden wil”, nog iemand anders vraagt expliciet om "geen zwarte poetshulpen" te sturen, omdat die klant al problemen heeft gehad met poetshulpen van Afrikaanse origine. Je vraagt je af hoe je de antidiscriminatiewetgeving kunt respecteren zonder klanten te verliezen.

Geen moslima of gekleurde poetshulp

juridisch antwoord

Avis juridique: 

Je cliënteel uit verschillende vooroordelen. Als je beslist om op hun vragen in te gaan, dan ga je zelf discrimineren. Je kan zo’n discriminatie niet rechtvaardigen met economische argumenten, bijvoorbeeld door de angst om klanten te verliezen, en evenmin door te verwijzen naar de argumenten van je klanten.
In een soortgelijke situatie vond het arbeidshof van Gent dat het zogenoemde klantenargument geen legitiem doel is om een discriminatie  te rechtvaardigen. Een dienstenchequebedrijf kan zich niet verstoppen achter de vooroordelen van zijn cliënteel.
Info over religieuze overtuigingen.

advies aan de manager

Conseil du manager: 

Interne procedures en goede communicatie kunnen tot positieve resultaten leiden, zowel bij je werknemers als bij je klanten. Onthoud ook dat je personeel van vreemde origine nieuw cliënteel met zich kan meebrengen.
In een commerciële context is het belangrijk om te onderhandelen met je klanten:
- Vraag door naar de redenen waarom de klant geen werkkracht van vreemde origine wenst
Bijvoorbeeld: “Ik wil geen zwarte poetshulp want in mijn ervaring zijn ze traag”: de klant vreest dat mensen van Afrikaanse origine traag zijn, dus hij of zij zoekt iemand die binnen een bepaalde tijdsspanne een zeker aantal taken kan uitvoeren. Je kan aan de klant voorstellen om een lijst te maken van taken die binnen 2 uren moeten uitgevoerd worden.
- Herformuleer de noden van de klant naar vereiste professionele competenties: wat moet de poetshulp kunnen om aan de noden van de klant te voldoen?
- Benadruk de ervaring van je medewerkers en jouw vertrouwen in hen.
- Vermeld duidelijk dat de wetgeving je verbiedt om een onderscheid te maken op basis van origine en dat je daarvoor verantwoordelijk kan worden gesteld.
- Suggereer de mogelijkheid om contact op te nemen met andere tevreden klanten.
 
Raadpleeg de module voor meer informatie over een diversiteitsbeleid. Communiceer ook over je diversiteitsbeleid, bijvoorbeeld met een non-discriminatieclausule, en verwijs ernaar in gesprekken met klanten. 
 

Login of registreer om te kunnen reageren

Voeg je eigen goede praktijken toe De beheerder plaatst het bericht online indien het de gebruiksregels van het forum niet schendt.