Gepensioneerde gezocht

Gepensioneerde gezocht [12]
Printvriendelijke versie

Je bent op zoek naar een werknemer die enkele uren per week wil bijklussen in je bedrijf. Je denkt daarbij aan een gepensioneerde. Bij het opstellen van de vacature vraag je je af of je die vereiste in de vacature mag vermelden en, zo ja, hoe?

Gepensioneerde gezocht

juridisch antwoord

Avis juridique: 

Dit is juridisch ontoelaatbaar. Een vacature exclusief openstellen voor gepensioneerden zou neerkomen op directe leeftijdsgebonden discriminatie. Jongere kandidaten die dit soort werkervaring willen opdoen, zouden worden benadeeld. Een kandidaat/kandidate zoeken voor enkele uren is op basis van de werking van de onderneming een legitiem doel, maar het aanbod beperken tot gepensioneerde kandidaten is niet passend en noodzakelijk, daar het doel bereikt kan worden zonder gebruik te maken van een discriminatoire maatregel. Zo kan duidelijk in de vacature gestipuleerd worden dat er gezocht wordt naar een werknemer/- neemster voor bijvoorbeeld 5u per week. Het aanbod moet wel openstaan voor alle potentiële kandidaten.

Passende en noodzakelijke rechtvaardiging

advies aan de manager

Conseil du manager: 

Je kunt in de vacature criteria vermelden als: flexibiliteit vereist, variabel uurrooster, enz.
Voorbeeld: "Zoek werknemer/-neemster voor 5 u/week." Voeg er een positieve formulering aan toe waarmee je suggereert dat de functie openstaat voor iedereen, ook voor gepensioneerden. Je kunt de vacature verspreiden via kanalen die zich hoofdzakelijk richten tot gepensioneerden. Ga in overleg met de HR-verantwoordelijke na welke de mogelijkheden zijn om binnen je onderneming de integratie van gepensioneerden vlot te laten verlopen: arbeidsduur wekelijks vastleggen, materieel ter beschikking stellen, ergonomische aanpassingen in overleg met het Ervaringsfonds, enz.

Login of registreer om te kunnen reageren

Voeg je eigen goede praktijken toe De beheerder plaatst het bericht online indien het de gebruiksregels van het forum niet schendt.