Geweigerd wegens van adel

Geweigerd wegens van adel [220]
Printvriendelijke versie

Je moet een team beheren waar vaak spanningen heersen. Een arbeider is het mikpunt van heel wat spot omdat zijn naam begint met een kleine "de", aangezien zijn familie van adel afstamt. Je wil hem niet beschermen, maar je ziet dat hij niet in het team geïntegreerd is. Wat doe je?

Geweigerd wegens van adel

juridisch antwoord

Avis juridique: 

Het is een situatie met pesterijen en intimidatie. Pesterijen en intimidatie, verbonden aan één van de beschermde criteria, hier de sociale herkomst, wordt gelijkgesteld met discriminatie.

De wet op het welzijn is hier van toepassing en beschermt tegen geweld en morele of seksuele intimidatie op het werk. Men spreekt van intimidatie als herhaalde gedragingen afbreuk doen aan de persoonlijkheid, de waardigheid of de fysieke integriteit van de persoon.
Of als ze de tewerkstelling van deze persoon in gevaar brengen en een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd.

Om als intimidatie te worden beschouwd, moeten deze gedragingen slecht bedoeld zijn en zich gedurende een zekere tijd voordoen. Eén afzonderlijk feit van een zekere ernst zou evenwel als intimidatie kunnen worden beschouwd.

advies aan de manager

Conseil du manager: 

Als manager moet je waken over het welzijn van de werknemers. Herhaalde grapjes en opmerkingen over de sociale herkomst van een werknemer/-neemster kan discriminerende intimidatie zijn.

Je moet tussenkomen en eisen dat iedereen van het team wordt gerespecteerd. Je kunt een kleine opleiding over de wet op het welzijn organiseren.

Je kunt ook een (interne of externe) preventieadviseur raadplegen.

Meer informatie vind je op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg:
- http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=570
- http://www.werk.belgie.be/welzijn_op_het_werk.aspx

Login of registreer om te kunnen reageren

Voeg je eigen goede praktijken toe De beheerder plaatst het bericht online indien het de gebruiksregels van het forum niet schendt.