Haatmisdrijf omwille van huidskleur

Haatmisdrijf omwille van huidskleur [156]
Printvriendelijke versie

Je bent verantwoordelijke voor een publieke dienst en komt te horen dat een secretaresse niet schijnt te verdragen dat haar hiërarchisch meerdere een persoon is met een andere huidskleur. De secretaresse doet meermaals tegenover haar meerdere of in het bijzijn van derden racistische of misprijzende uitspraken. Tijdens een eindejaarsfeest voelt de secretaresse zich geprovoceerd door haar chef, slaat haar en gooit haar een fles in het gezicht.

Haatmisdrijf omwille van huidskleur

juridisch antwoord

Avis juridique: 

Als de secretaresse gehandeld heeft vanuit haat of misprijzen tegenover haar chef omwille van haar huidskleur, gaat het om een haatmisdrijf. De wet omschrijft namelijk een dergelijke drijfveer als een "verachtelijk motief" en laat de aangesproken rechter (correctionele rechtbank) toe om de straf te verhogen voor wie het misdrijf pleegde.

Haatmisdrijven

Als werkgever/-geefster ben je trouwens verantwoordelijk voor het welzijn van je werknemers/werkneemsters en in dat opzicht ook voor de preventie van dergelijke situaties van pesterij, intimidatie en geweld. Je verantwoordelijkheid kan ingeroepen worden als een gebrek aan daadkracht, als je op de hoogte was van de situatie. Het is je taak om zo snel mogelijk de malaise tussen werknemers/werkneemsters op te vangen en erover te waken dat het in de toekomst niet meer tot racistische en/of pesterige en intimiderende uitspraken komt. Na het incident is het ook aan jou om adequate sancties te treffen tegenover wie het misdrijf pleegde en psychosociale steun te verlenen aan het slachtoffer.

Wet voor welzijn op het werk en tegen pesterijen

advies aan de manager

Conseil du manager: 

Soms bestaan er sterke spanningen van racistische aard in publieke of private ondernemingen. Om dergelijke spanning te vermijden of een verdere escalatie te voorkomen, raden wij een proactieve benadering aan, die diversiteit beheert in overleg met de vertrouwenspersonen, de preventieadviseur en ook met de vakbondsafgevaardigden. Je kunt met de steun van externe adviseurs een actieplan opstellen, dat gebaseerd is op een analyse van de huidige situatie. Mogelijke acties zouden kunnen gaan van de vorming van uw personeel, de oprichting van een contactpunt tegen discriminatie tot de screening van alle human resources procedures. De steun van de hiërarchisch hoogst geplaatste is beslissend voor de implementatie van een dergelijk beleid. Een regelmatige publieke communicatie over het thema laat bovendien zien hoe nauw het je aan het hart ligt.

Voor het opzetten van een diversiteitsbeleid raadpleeg je:
- voor privéondernemingen in het Vlaams Gewest: http://www.werk.be/online-diensten/loopbaan-en-diversiteitsplannen

- voor privéondernemingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: http://www.diversiteit.irisnet.be/-Klaar-voor-ondernemende-.html
- voor privéondernemingen in het Waals Gewest, het consortium Diversiteit Wallonië: http://diversitegrh.canalblog.com/
- voor federale publieke diensten: http://www.fedweb.belgium.be/nl/over_de_organisatie/over_de_federale_overheid/missie_visie_waarden/gelijke_kansen_en_diversiteit/#.U0JkIGVV3cs

Login of registreer om te kunnen reageren

Voeg je eigen goede praktijken toe De beheerder plaatst het bericht online indien het de gebruiksregels van het forum niet schendt.