Handicap aan de nek voor telemarketeer?

Handicap aan de nek voor telemarketeer? [117]
Printvriendelijke versie

Je leidt een telemarketingbedrijf en je krijgt een kandidatuur van een vrouw die lijdt aan een handicap die pijn veroorzaakt in de hals, de nek, de schouder en de arm. Het gebeurt dat zij plaatselijk verlamd is. Je denkt dat deze handicap problemen zal opleveren in de functie en je denkt eraan om haar kandidatuur af te wijzen.

Handicap aan de nek voor telemarketeer?

juridisch antwoord

Avis juridique: 

Je mag iemand niet op voorhand uitsluiten op basis van zijn gezondheidstoestand of zijn handicap. De cv's moeten geval voor geval en voor iedere functie worden onderzocht om na te gaan of de kandidaat/kandidate geschikt is om de functie uit te oefenen, en daarbij moet rekening gehouden worden met redelijke aanpassingen.
De redelijke aanpassing
Je maakt een direct onderscheid door iemand met een handicap af te wijzen. Je kunt dit enkel rechtvaardigen door aan te tonen dat het absoluut van wezenlijk belang is dat deze eigenschappen ontbreken om de functie te kunnen uitoefenen en dat deze beperkingen niet kunnen worden gecompenseerd middels een redelijke aanpassing.

In dit geval mag je de kandidate niet van bij de start weren, omdat het niet direct duidelijk is welke impact dit type van handicap kan hebben op het uitoefenen van de functie. Bovendien is het aan de arbeidsgeneesheer om te oordelen of de persoon al dan niet geschikt is om de functie uit te oefenen.

advies aan de manager

Conseil du manager: 

Mits enkele aanpassingen zou dit type van handicap perfect verzoenbaar kunnen zijn met de functie van teleoperator: een comfortabelere stoel (ergonomische stoel) kan al volstaan, de nodige pauzes voorzien of deeltijds werken toestaan. Dit schema kan je hierbij helpen.

Samen met de arbeidsgeneesheer is de betrokkene zelf het best geplaatst om aanpassingen van haar werk voor te stellen. Aarzel niet om haar erover aan te spreken. 

 

Login of registreer om te kunnen reageren

Voeg je eigen goede praktijken toe De beheerder plaatst het bericht online indien het de gebruiksregels van het forum niet schendt.