Hij spreek 'Brabbelarisch' op patrouille

Hij spreek 'Brabbelarisch' op patrouille [235]
Printvriendelijke versie

Je bent hoofd van een politiecommissariaat. Karim, wijkinspecteur, keert met een verslagen gezicht terug van zijn ronde. Hij heeft duidelijk een slechte dag gehad. Karim is een Belg van Marokkaanse oorsprong en werkt sinds een jaar samen met Alain, Belg en al 20 jaar bij de politie. Karim legt je geïrriteerd uit dat Alain systematisch racistische opmerkingen maakt over Turken, Marokkanen en moslims. Alain, van zijn kant, klaagt dat Karim constant dat 'Brabbelarisch' met de mensen op straat spreekt. Karim heeft Alain al gezegd dat hij de opmerkingen moe is, maar Alain houdt er geen rekening mee en het onbehagen groeit. Hoe reageer je als diensthoofd?

Hij spreek 'Brabbelarisch' op patrouille

juridisch antwoord

Avis juridique: 

Als commissaris ben je verantwoordelijk wanneer een inspecteur zich racistisch gedraagt tegenover een andere inspecteur.
 
Je moet deze situatie zo snel mogelijk onder controle krijgen. Dat kan door erop toe te zien dat:
- werknemers een verbod krijgen om in de toekomst nog racistische en/of intimiderende uitlatingen te doen;
- werknemers geen indiscrete vragen stellen, toespelingen maken, informele controles doen of willekeurige beslissingen nemen met de bedoeling om een stagiair of andere werknemers aan de kant te zetten.

Als ambtenaar kan Alain ook strafrechtelijk vervolgd worden. Artikel 23 van de Antiracismewet specifieert dat elke ambtenaar of drager van het openbaar gezag, die discrimineert tijdens zijn functie, een gevangenisstraf van twee maanden tot twee jaar kan oplopen.

advies aan de manager

Conseil du manager: 

Verschillende pistes zijn mogelijk om de situatie te verbeteren.
In dit concrete geval:
- met Karim en Alain bespreken hoe ze in de toekomst beter kunnen samenwerken. Alain moet op de hoogte blijven van wat er besproken wordt en Karim moet zijn job goed kunnen uitvoeren, zonder dat hij achteraf racistische opmerkingen krijgt.
In het algemeen:
- werken aan een sfeer van wederzijds respect, waarbij iedereen optimaal kan functioneren;
- regels en procedures opstellen die een gelijke behandeling van iedereen verzekeren;
- werk maken van een professionele cultuur. Verwijs naar elementen als de deontologische code, het diversiteitscharter, disciplinaire maatregelen... en naar de noodzaak van een goede korpsmentaliteit.

Login of registreer om te kunnen reageren

Voeg je eigen goede praktijken toe De beheerder plaatst het bericht online indien het de gebruiksregels van het forum niet schendt.