Hoe taalkennis beoordelen?

Hoe taalkennis beoordelen? [174]
Printvriendelijke versie

In het kader van een rekruteringsprocedure die je organiseert, vraag je je af hoe je het niveau van taalkennis van de kandidaten in hun dossiers moet omschrijven. Is het toegelaten om te vermelden dat de "kennis ontoereikend" is? Kan men taalkennis beoordelen op basis van een sollicitatiegesprek?

Hoe taalkennis beoordelen?

juridisch antwoord

Avis juridique: 

De werkgever/-geefster mag een zeker niveau van taalkennis eisen, als de aard van de functie en de context van het werk dit rechtvaardigen. Als de rechtvaardiging niet passend en noodzakelijk is, kan zijn gedrag tot een directe discriminatie leiden tegenover kandidaten, die geen kennis hebben van vreemde talen of een indirecte discriminatie betekenen tegenover kandidaten van buitenlandse herkomst.

Passende en noodzakelijke rechtvaardiging

Let op: Unia heeft geen mandaat voor dit criterium, maar zou eventueel bevoegd kunnen zijn op basis van het criterium herkomst.

advies aan de manager

Conseil du manager: 

Ter beoordeling van het niveau van taalkennis, is het sterk aan te raden om objectieve informatie te verzamelen: resultaten van taaltesten bekijken, taaldiploma's van de kandidaat/kandidate opvragen, certificaten van taallessen, enz. Een evaluatie door de human resources verantwoordelijken kan subjectief uitvallen. Voor elke job moet de taalkennis beoordeeld worden in verhouding tot de concrete functie, waarvoor de kandidaat/kandidate solliciteert. Het "Europees Gemeenschappelijk Referentiekader"(ERK) beschrijft de kennis van vreemde talen volgens zes niveaus: van A1 (beginneling) en A2, B1 en B2, C1 tot C2 (moedertaal). Zie: http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/cadre1_EN.asp? (Engels).

Deze competentieniveaus in vreemde talen worden door het ERK aangevuld met een gedetailleerde analyse: bij elk niveau hoort een getrapte beschrijving van noodzakelijke communicatiecompetenties in functie van de thema's, de taken en de doelstellingen. Het ERK biedt geen pasklare oplossing; het schema moet telkens aangepast worden in functie van de specifieke context.

Je kunt bepalen welk taalniveau nodig is voor de functie en dit taalniveau vermelden in je werkaanbieding.

Login of registreer om te kunnen reageren

Voeg je eigen goede praktijken toe De beheerder plaatst het bericht online indien het de gebruiksregels van het forum niet schendt.