Honden niet toegelaten

Honden niet toegelaten [113]
Printvriendelijke versie

Als HR-verantwoordelijke van een ziekenhuis ontvang je de kandidatuur van een slechtziende die wordt begeleid door een assistentiehond. Je zoekt een onthaalbediende en deze vrouw kan twee jaar ervaring voorleggen. Zij kan haar werk bovendien perfect zelfstandig doen. Je twijfelt niet aan haar kwaliteiten, maar je wijst haar kandidatuur af op grond van de hygiënerichtlijnen die gelden in het ziekenhuis: honden zijn niet toegelaten.

Honden niet toegelaten

juridisch antwoord

Avis juridique: 

De antidiscriminatiewetgeving bepaalt dat je assistentiehonden moet aanvaarden in publieke plaatsen, omdat dit neerkomt op een redelijke aanpassing. Daarnaast specifieert het Vlaams Decreet van 13 mei 2013 dat ook assistentiehonden in opleiding, en vergezeld door de trainer of het gastgezin, niet geweigerd mogen worden. Als men na overleg de toegang blijft weigeren, dan moet de politie een pv opstellen en een boete uitschrijven. Het weigeren van een redelijke aanpassing wordt immers beschouwd als een discriminatie.
De redelijke aanpassing
In sommige situaties zijn assistentiehonden niet toegelaten, omdat het niet redelijk is. Een assistentiehond mag bijvoorbeeld niet binnen in lokalen voor intensieve zorgverlening en invasieve handelingen, operatiekwartieren, verkoeverkamers, verloskamers, oncohematologie, hemodialyse- en brandwondeneenheden. Je bekijkt de redelijkheid geval per geval: een assistentiehond mag binnen in een restaurant met een open keuken, maar niet in het keukengedeelte, dat ook voor het publiek niet toegankelijk is. 

De assistentiehond vormt hier geen probleem op het vlak van hygiëne aan het onthaal van een ziekenhuis, omdat iedereen aan het onthaal passeert. De functie van onthaalbediende vereist niet dat de persoon aanwezig is in lokalen waar zorgen worden verstrekt; het betreft hier dus een redelijke aanpassing in de zin van de Antidiscriminatiewet.

advies aan de manager

Conseil du manager: 

Een assistentiehond is geen gezelschapsdier: hij is opgeleid om een persoon met een handicap te begeleiden tijdens zijn/haar verplaatsingen en om hem te helpen bij bepaalde handelingen uit het dagelijks leven. Hij is opgeleid om in stresserende situaties rustig te blijven en om zindelijk te zijn.

In dit soort situaties is het, om geen kandidaten uit te sluiten op grond van handicap, aangewezen om alternatieve oplossingen te onderzoeken. Toegangsbeperkingen tot openbare plaatsen zijn uitermate beperkt omdat de assistentiehond voor een persoon met een handicap noodzakelijk is voor zijn/haar verplaatsingen, veiligheid en autonomie.

Er zijn heel wat aanpassingen voor slechtzienden/blinden: een machine om labels in braille te maken om voorwerpen en plaatsen te identificeren, voorleesschermen en een brailleklavier zodat de computer kan worden gebruikt, enz. De aanpassing moet doeltreffend zijn en een evenwaardige en zelfstandige deelname mogelijk maken en moet de veiligheid van de persoon met een handicap en zijn/haar omgeving waarborgen.

Voor technisch advies, professionele ondersteuning of compensatiemaatregelen neem je best contact op met het regionaal fonds van het gewest waar de medewerker/-werkster woont:
Voor het Vlaams en het Brussels Gewest: http://www.vdab.be/arbeidshandicap
Voor het Waals Gewest: https://www.aviq.be 
Voor het Brussels Gewest (Franstalig): http://www.Phare.irisnet.be
Voor de Duitstalige Gemeenschap: http://www.dpb.be

Bekijk een filmpje met getuigenissen over een blinde medewerkster: http://www.youtube.com/watch?v=sITvmCl7u_w

 

Login of registreer om te kunnen reageren

Voeg je eigen goede praktijken toe De beheerder plaatst het bericht online indien het de gebruiksregels van het forum niet schendt.