Junior functie

Junior functie [13]
Printvriendelijke versie

Je zoekt een kandidaat voor een functie die geen bijzondere beroepservaring vereist. Je team bestaat vooral uit pas afgestudeerden. Je formuleert de vacature daarom als een "junior" functie. Bij ontvangst van de cv's vraag je je af of je de kandidaten met meer professionele ervaring mag weren uit de selectieprocedure.

Junior functie

juridisch antwoord

Avis juridique: 

De term ‘junior’ is - taalkundig gezien - dubbelzinnig. Volgens Van Dale kan ‘junior’ rechtstreeks naar leeftijd verwijzen (jongere) ofwel naar ervaring (weinig ervaring, beginnend).

In het eerste geval is er sprake van een direct leeftijdsonderscheid. Dit is discriminerend, tenzij de uitsluiting van oudere leeftijdscategorieën absoluut noodzakelijk is omwille van de inhoud of de context van de job.

Wezenlijke en bepalende beroepsvereiste

Als blijkt dat ‘junior’ naar werkervaring verwijst, is er sprake van een indirect leeftijdsonderscheid. Oudere werknemers hebben doorgaans meer werkervaring zodat zij een bijzonder nadeel ondervinden van dit selectiecriterium. De werkgever moet aangeven welke legitieme doelstelling hij/zij nastreeft met de uitsluiting van meer ervaren kandidaten (bv. het personeelsverloop tegengaan omdat de functie weinig verantwoordelijkheid inhoudt en op korte termijn weinig doorgroeikansen biedt). De uitsluiting van meer ervaren kandidaten moet er daadwerkelijk toe bijdragen om deze doelstelling te realiseren (passend middel) en moet redelijkerwijze te verantwoorden vallen (‘noodzakelijk middel’). Dat lijkt hier niet het geval te zijn.

Passende en noodzakelijke rechtvaardiging
 

advies aan de manager

Conseil du manager: 

Vaak roept de term "junior" vooroordelen op. Hij is ook vaak gebaseerd op vooroordelen met betrekking tot de leeftijd (bijvoorbeeld, veronderstellen dat oudere personen niet geïnteresseerd zouden zijn in functies met minder verantwoordelijkheden of een lager loon). Om te vermijden dat oudere kandidaten denken dat je enkel geïnteresseerd bent in jongere kandidaten, vermeld je best dat de term "junior" slaat op de inhoud en de verantwoordelijkheden, die samenhangen met de functie.

Beschrijf de inhoud en de context van de functie, geef duidelijk aan welke loonvoorwaarden van toepassing zijn, en vermeld uitdrukkelijk dat het een "junior functie" betreft. Naargelang de professionele context zullen verwijzingen naar de ervaring minder gecorreleerd zijn aan het begrip leeftijd: starter, beginnend, aspirant, assistent, stagiair. 

Login of registreer om te kunnen reageren

Voeg je eigen goede praktijken toe De beheerder plaatst het bericht online indien het de gebruiksregels van het forum niet schendt.