"Keer terug naar je land"

"Keer terug naar je land" [148]
Printvriendelijke versie

Je bent de nieuwe personeelsmanager in een schoonmaakbedrijf. De relatie tussen het diensthoofd en een werknemer, Hatim, is bijzonder slecht. Hatim en zijn collega’s van vreemde origine voelen zich benadeeld tegenover de andere collega’s. Ze stellen vast dat ze systematisch zwaarder werk krijgen en vaker worden gecontroleerd. Op een dag heeft Hatim een discussie met zijn diensthoofd over zijn loon. Geïrriteerd zegt het diensthoofd: “Als het loon je niet aanstaat, keer dan terug naar je land.” Daarna escaleert de situatie. Hatim wordt op het matje geroepen omdat hij een broodje gaat halen tijdens de werkuren. Uiteindelijk stelt het diensthoofd je voor om hem te ontslaan. Hatim is lid van de vakbond en betwist zijn ontslag. Hoe pak je deze situatie aan?

"Keer terug naar je land"

juridisch antwoord

Avis juridique: 

Als de feiten worden aangetoond, kunnen de ongelijke taakverdeling en het ontslag van Hatim een direct onderscheid op basis van nationale origine uitmaken. Zo’n onderscheid is enkel gerechtvaardigd als het gaat om een wezenlijke en bepalende beroepsvereiste. Dat betekent dat, gezien de aard en de context van de functie, enkel mensen van een bepaalde nationale origine de functie kunnen uitoefenen. Dat is hier niet het geval.
Racistische uitspraken doen en zwaardere taken toewijzen aan werknemers van vreemde origine kunnen ook een vorm zijn van psychosociale belasting en/of pesterijen op basis van origine. Raadpleeg deze informatie over welzijn.

advies aan de manager

Conseil du manager: 

Als werkgever moet je aandacht hebben voor het welzijn van je personeel. Als een werknemer meldt dat hij zich niet goed voelt bij een bepaalde situatie, dan is het jouw verantwoordelijkheid om daarmee aan de slag te gaan. Dat is zeker het geval als het gaat om een hiërarchisch hoger geplaatste werknemer die zijn macht op een willekeurige manier lijkt te gebruiken.
Het is aanbevolen om:
- een goed onthaal te organiseren,
- open te staan voor verschillen tussen werknemers,
- regels en procedures uit te werken, die een gelijke behandeling van iedereen garanderen,
- de medewerkers hierover te informeren.
Verschillende instanties begeleiden bedrijven en organisaties die een diversiteitsplan willen ontwikkelen. De module biedt een overzicht van mogelijke acties voor een actief diversiteitsbeleid. Je moet je inschrijven of inloggen, omdat je een certificaat op naam uitgereikt krijgt.

Login of registreer om te kunnen reageren

Voeg je eigen goede praktijken toe De beheerder plaatst het bericht online indien het de gebruiksregels van het forum niet schendt.

Comment: 
gelijke verdeling werk. Geen onderscheid tussen werknemers zodat men zich niet geviseerd voelt bij elke handeling die men doet
Comment: 
Beter gelijkwaardig dan gelijk? De Antidiscriminatiewet laat een onderscheid toe voor werknemers met een handicap, zodat die toch aan het werk kunnen blijven.