Kosten beperken

Kosten beperken [204]
Printvriendelijke versie

Je wenst één van je nachtwakers te ontslaan, die ondertussen 50 jaar oud is, omdat werkgelegenheidsplannen voordelen aanbieden als je een jonge werknemer in dienst neemt. Omdat je verantwoordelijk bent voor een vereniging zonder winstoogmerk, denk je dat je zo de uitgaven kunt verminderen.

Kosten beperken

juridisch antwoord

Avis juridique: 

In deze situatie maakt de verantwoordelijke van de vereniging een keuze, die zijn werknemer van 50 jaar discrimineert. Volgens de wet is dit een directe discriminatie op basis van de leeftijd.

De werkgelegenheidsplannen om de werkloosheid te doen afnemen zijn wettelijke maatregelen, die worden genomen om bepaalde doelgroepen te helpen en met het oog op het wegwerken van structurele ongelijkheden op de arbeidsmarkt (onder meer bestrijden van de jongerenwerkloosheid).
Het gaat niet om het vervangen van oudere werknemers door jongeren. Verder bepaalt de rechtspraak dat het argument van de kostenvermindering niet ontvankelijk is om discriminatie te rechtvaardigen.
Wezenlijke en bepalende beroepsvereiste

advies aan de manager

Conseil du manager: 

Als je bezorgd bent over de kost van je personeelsstructuur, win dan gedetailleerde inlichtingen in over maatregelen rond oudere werknemers op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg:
http://www.werk.belgie.be (zoek op "werkgelegenheid") of http://www.werk.belgie.be/detailA_Z.aspx?id=1092
De sociale partners sloten binnen de Nationale Arbeidsraad de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 104 af over de uitvoering van een werkgelegenheidsplan voor oudere werknemers in de onderneming. Dit plan geeft een overzicht van de specifieke maatregelen om de werkgelegenheid van werknemers van 45 jaar en ouder te behouden of te doen toenemen. 

Een aanwerving kost immers ook geld: de vacature, de sollicitatiegesprekken, de selectie, het onthaal en de opleiding van de nieuwe werknemer. Een vaste werknemer/-neemster, daarentegen, is een troef voor de onderneming omdat hij of zij de onderneming kent en de functie vaak beter kan uitvoeren dan een nieuw iemand.

Login of registreer om te kunnen reageren

Voeg je eigen goede praktijken toe De beheerder plaatst het bericht online indien het de gebruiksregels van het forum niet schendt.