Lesgever lacht met religie

Lesgever lacht met religie [229]
Printvriendelijke versie

Je bent directeur van een openbaar instituut voor professionele vorming. Yacine volgt een opleiding tot chauffeur. Hij neemt contact met je op omdat hij vindt dat zijn instructeur hem onder druk zet. Er zijn vier stagiairs, maar alleen zijn papieren worden systematisch gecontroleerd vóór vertrek. Hij vermeldt ook dat zijn instructeur geregeld grapjes maakt over zijn religie en origine, hem neerbuigend behandelt, systematisch zijn leerproces afbreekt en hem aanraadt een ander beroep te kiezen. Hoe pak je deze situatie aan?

Lesgever lacht met religie

juridisch antwoord

Avis juridique: 

Als leidinggevende ben je verantwoordelijk als een personeelslid - in dit geval de instructeur - een stagiair pest en racistisch behandelt. Je moet deze situatie zo snel mogelijk onder controle krijgen.
Dat kan je doen door erop toe te zien dat:
- de lesgevers een verbod krijgen om in de toekomst nog racistische en/of intimiderende uitlatingen te doen;
- de lesgevers geen indiscrete vragen stellen, toespelingen maken, informele controles doen of willekeurige beslissingen nemen om een stagiair of andere werknemers aan de kant te zetten.

advies aan de manager

Conseil du manager: 

Je moet waken over het welzijn van het personeel, ook van stagiairs. Als een medewerker of stagiaire signalen geeft over een gebrek aan welzijn op het werk, moet je tussenkomen. Bovendien is het bijzonder belangrijk om te reageren als medewerkers in een gezagspositie zich niet correct gedragen.
In deze situatie moet je als verantwoordelijke:
- de betrokkenen onmiddellijk bij je roepen en horen;
- alle incidenten gedetailleerd en objectief oplijsten;
- uitleggen welk gevolg eraan wordt gegeven;
- opleiders herinneren aan hun gedragscode;
- een werknemer die een gezagsfunctie uitoefent en zich willekeurig gedraagt, tot de orde roepen en hem/haar informeren over de mogelijke sancties.

Login of registreer om te kunnen reageren

Voeg je eigen goede praktijken toe De beheerder plaatst het bericht online indien het de gebruiksregels van het forum niet schendt.