Licht accent in tweede taal

Licht accent in tweede taal [228]
Printvriendelijke versie

Raveena, een IT-specialiste van Indische origine, heeft het grootste deel van haar schoolloopbaan in het Nederlands in België doorlopen. Tijdens haar zoektocht naar werk weigert een IT-bedrijf haar eerst omdat Nederlands niet haar moedertaal is. Ze reageert op die weigering en wordt uitgenodigd voor een gesprek. Raveena beantwoordt perfect aan het gezochte profiel maar wordt opnieuw afgewezen, omdat ze Engels met een Indisch accent zou spreken. De functie vereist een grondige kennis van het Nederlands en het Frans en een goede kennis van het Engels. Ze vraagt zich af of het bedrijf haar daarom mag weigeren en neemt contact op met Unia.

Licht accent in tweede taal

juridisch antwoord

Avis juridique: 

De eerste weigering is discriminerend, omdat een zeer goede kennis van het Nederlands voldoende is voor deze functie. Bovendien biedt een moedertaalspreker geen gerantie op foutloze teksten. De moedertaalvereiste is dus vaak een indirect onderscheid op nationale of etnische afkomst.
 
De tweede weigering, op basis van Raveena's Indisch accent in het Engels, vormt eveneens een direct onderscheid op basis van taal en/of een indirect onderscheid op basis van haar Indische origine. Het IT-bedrijf kan die weigering niet rechtvaardigen. Een vlotte communicatie in het Engels kunnen voeren met klanten, collega’s en externen is een legitiem doel. Maar haar weigeren vanwege een Indisch accent, ook al is een goede communicatie perfect mogelijk, is niet passend en noodzakelijk. Men kan ervan uitgaan dat ook andere kandidaten een licht Nederlands of Frans accent zullen hebben als ze Engels spreken.

advies aan de manager

Conseil du manager: 

Als rekruteerder ben je je bewust van je eigen stereotypen en van vooroordelen, die in je bedrijf leven, omdat ze een negatieve impact kunnen hebben op je professionaliteit.
De volgende bedenkingen kunnen helpen om stereotiep denken tegen te gaan en een profiel objectiever te analyseren:
- In de IT-sector wordt heel wat programmeerwerk uitbesteed aan landen als Indië. De kennis van het Indisch kan bijgevolg een troef zijn voor het bedrijf, doordat het een persoonlijker contact kan aangaan dan andere bedrijven.
- IT'er is een knelpuntberoep. Daardoor is het vinden van goede werkkrachten moeilijker. Een vrouwelijke IT'er aanwerven kan later meer kandidaten aantrekken uit die doelgroep, en zo de pool vergroten waaruit je kunt selecteren.
- Je bedrijf openstellen voor diversiteit kan een meerwaarde vormen. Raadpleeg de module voor een actief diversiteitsbeleid. Je moet je inschrijven of inloggen omdat de site een certificaat op naam uitreikt.
 

Login of registreer om te kunnen reageren

Voeg je eigen goede praktijken toe De beheerder plaatst het bericht online indien het de gebruiksregels van het forum niet schendt.