Loononderhandelingen heropend

Loononderhandelingen heropend [216]
Printvriendelijke versie

Je selecteerde een kandidate voor een verantwoordelijke functie. Na 3 maanden vraagt ze waarom ze niet hetzelfde loon krijgt als haar mannelijke collega's met dezelfde functies. Zij wil opnieuw onderhandelen over haar contract. Wat is je reactie?

Loononderhandelingen heropend

juridisch antwoord

Avis juridique: 

Je moet weten dat de loonkloof valt onder de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen.

De loonkloof geeft het verschil weer tussen de gemiddelde lonen van mannen en de gemiddelde lonen van vrouwen. Het gaat om het gemiddelde verschil in verloning tussen een vrouw en een man.

De lonen van ambtenaren worden vastgelegd door wettelijke barema's. In de privésector wordt over de lonen collectief onderhandeld door de werkgeversorganisaties en de vakbonden. In België worden de lonen grotendeels collectief vastgelegd. De collectief onderhandelde classificatie van de functies en loonschalen vormen evenwel geen garantie tegen discriminatie.

Merk op dat de loonkloof bestaat in zowel de privésector als in het openbaar ambt. Het komt regelmatig voor dat functies die meestal door mannen worden uitgeoefend beter worden verloond dan deze die meestal door vrouwen worden uitgeoefend. Hoe hoger het loon waarover het gaat, hoe groter de loonkloof tussen vrouwen en mannen. Om dit probleem van impliciete discriminatie op te lossen, moet dit aspect worden onderzocht in alle functieclassificaties.

advies aan de manager

Conseil du manager: 

Eerst en vooral moet je als manager bevestigen dat de situatie van de vrouw en die van haar mannelijke collega's vergelijkbaar is wat betreft ervaring, verantwoordelijkheden, evaluaties, enzovoort.

Op basis van de vaststelling dat de gelijkheid van loon tussen mannen en vrouwen niet altijd een feit is, verplicht CAO nr. 25ter de sectoren en de ondernemingen, die het nog niet lieten doen, om een evaluatie te laten uitvoeren en, indien nodig, hun functie-evaluatiesystemen en loonclassificaties te corrigeren om discriminatie te vermijden.

Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen stelde een checklist op aan de hand waarvan personeelsverantwoordelijken kunnen nagaan of de functieclassificaties die zij hanteren genderneutraal zijn, anders gesteld of zij vrouwen niet discrimineren. Je vindt er een gids voor een inventaris van de functies, de beschrijving van de functies, de lay-out van een classificatie, de links met de lonen, enz.

Raadpleeg de publicatie op de website van het Instituut:
- Checklist: http://igvm-iefh.belgium.be
- Meer informatie over de loonkloof op http://www.loonkloof.be (sinds 2013).

Login of registreer om te kunnen reageren

Voeg je eigen goede praktijken toe De beheerder plaatst het bericht online indien het de gebruiksregels van het forum niet schendt.