Medische ingreep ondergaan

Medische ingreep ondergaan [87]
Printvriendelijke versie

Je leidt een bewakingsfirma en weigert een kandidaat in aanmerking te nemen die een medische ingreep heeft ondergaan aan de blaas. Heb je daartoe het recht?

Medische ingreep ondergaan

juridisch antwoord

Avis juridique: 

Door deze kandidaat te weigeren, ga je iemand verschillend behandelen op grond van de gezondheidstoestand, wat een door de Antidiscriminatiewet beschermd criterium is. Een dergelijke verschillende behandeling zou kunnen neerkomen op discriminatie, tenzij je het onderscheid passend en noodzakelijk kan rechtvaardigen.
Passende en noodzakelijke rechtvaardiging
Door een kandidaat/kandidate te weigeren op grond van zijn/haar ziekteverleden, maak je een veronderstelling over zijn huidige en toekomstige gezondheidstoestand en de mogelijke gevolgen daarvan. Dit kan enkel door de arbeidsgeneesheer gebeuren. Hij moet oordelen of iemand geschikt is voor een functie.

Wanneer de gezondheidstoestand van de persoon duurzame beperkingen inhoudt voor de uitoefening van de taken eigen aan de functie, dan kan er sprake zijn van een handicap. In dat geval moet je eerst nagaan of een redelijke aanpassing mogelijk is. Je analyseert hiervoor de taken van de functie.
De redelijke aanpassing

Tenslotte kun je de weigering van de kandidaat met een handicap enkel rechtvaardigen door aan te tonen dat het absoluut van wezenlijk belang is dat deze eigenschappen ontbreken om de functie te kunnen oefenen én dat deze beperkingen niet kunnen worden gecompenseerd middels een redelijk aanpassing.

advies aan de manager

Conseil du manager: 

Wanneer je als manager twijfels hebt over de gezondheidstoestand van een kandidaat, neem dan bij voorkeur contact op met de arbeidsgeneesheer. Deze zal na een geneeskundig onderzoek oordelen of de kandidaat/kandidate al dan niet geschikt is voor de functie.
Voor de rekruterings- en selectieprocedure is het bovendien aangewezen om een precieze functiebeschrijving op te maken waarin de taken en fysieke competenties, die vereist  zijn om de functie te kunnen uitoefenen, precies worden beschreven. Wanneer je in de jobomschrijving de vereiste fysieke competenties beschrijft, kunnen de kandidaten met kennis van zaken solliciteren: zij kunnen dan beter oordelen of zij in aanmerking komen voor de functie.

Login of registreer om te kunnen reageren

Voeg je eigen goede praktijken toe De beheerder plaatst het bericht online indien het de gebruiksregels van het forum niet schendt.