Moedertaalspreker vereist?

Moedertaalspreker vereist? [171]
Printvriendelijke versie

Je bent de directeur van een onderneming, die gevestigd is in Vlaanderen. Je installeert tenten voor culturele evenementen en huwelijken. Je zoekt een werknemer voor de functie van nachtwaker. Zijn opdracht zal erin bestaan om de infrastructuur en het materiaal te bewaken. Je team is volledig Nederlandstalig en je biedt je diensten enkel in het Nederlandstalige landsgedeelte en in Nederland aan. Je omschrijft de functievereisten voor deze job als volgt: ervaring met veiligheidsopdrachten, nachturen en Nederlands als moedertaal.

Moedertaalspreker vereist?

juridisch antwoord

Avis juridique: 

Een werkgever/-geefster mag een onderscheid maken op basis van het beschermde criterium taal, als dit onderscheid gerechtvaardigd wordt door een legitiem objectief en als de middelen in verhouding zijn tot dit objectief. Het is zeker relevant om een zeker niveau van taalkennis te vragen in functie van de te vervullen opdrachten, maar het is niet redelijk noch in verhouding om te vragen dat de kandidaat/kandidate ook het Nederlands als moedertaal heeft. Door deze eis sluit je competente kandidaten uit, die zeker voldoende Nederlands spreken om de functie te vervullen.
Let op: Unia heeft geen mandaat voor dit criterium, maar zou bevoegd kunnen zijn op basis van het criterium afstamming.

Passende en noodzakelijke rechtvaardiging

advies aan de manager

Conseil du manager: 

"Het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor talen" (ERK) deelt de competenties voor vreemde talen op in zes niveaus: A1 (beginneling) en A2, B1en B2, C1 en C2 (moedertaal). Zie: http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/cadre1_EN.asp? (Engels)

Het Huis van het Nederlands helpt bij het bepalen van de taalnoden voor een bepaalde functie: http://www.klaretaalrendeert.be/op_het_werk/

Je kunt zo bepalen welk taalniveau nodig is voor de functie en dit taalniveau vermelden in je werkaanbieding. Bij de selectieprocedure kun je beter een taaltaak op maat van de functie afnemen dan een algemene taaltoets, zeker als het over laaggeschoolden gaat.

Login of registreer om te kunnen reageren

Voeg je eigen goede praktijken toe De beheerder plaatst het bericht online indien het de gebruiksregels van het forum niet schendt.