Niemand reageert op klacht

Niemand reageert op klacht [140]
Printvriendelijke versie

Je bent hr-directeur van een overheidsdienst. Jamila komt bij jou melden dat haar diensthoofd haar pest omdat ze van Marokkaanse origine is. Ze heeft het probleem al aan de vertrouwenspersoon en de psychociale preventieadviseur gemeld, maar die durven volgens haar niet tussenbeide te komen. Bovendien krijg je Jamila’s diensthoofd over de vloer, die haar wil ontslaan: Jamila zou haar instructies niet opvolgen.
Welke stappen onderneem je om de goede werking van de dienst te verzekeren en tegelijk de wetgeving inzake discriminatie en welzijn op het werk te respecteren?

Niemand reageert op klacht

juridisch antwoord

Avis juridique: 

Als hr-verantwoordelijke moet je waken over het welzijn van het personeel. 
Je moet controleren welke stappen zijn genomen door de vertrouwenspersoon en de psychosociale preventieadviseur en, bij het ontbreken van dergelijke stappen, bekijken om welke reden er geen actie werd ondernomen op verzoek van Jamila.
Als er een verslag van de preventieadviseur bestaat en dat het inderdaad bevestigt dat er racistische pesterijen plaatsvinden, is het aan jou om de situatie zo snel mogelijk onder controle te krijgen, vooral omdat je een gezagsfunctie uitoefent.
Dit kan je doen door:
- het diensthoofd aan de Welzijnswet te herinneren en haar te verbieden om nog racistische en/of intimiderende uitlatingen te doen;
- erop toe te zien dat diensthoofden en werknemers geen indiscrete vragen stellen, toespelingen maken, informele controles doen of willekeurige beslissingen nemen met de bedoeling om een medewerker/-werkster aan de kant te zetten.
Je zult actie moeten nemen. Eventueel volg je de aanbevelingen die genomen werden door de preventieadviseur , om een einde te maken aan de feiten, en, als het nodig is, neem je disciplinaire maatregelen tegen het diensthoofd.  

Van haar kant moet het diensthoofd, aan de hand van bijvoorbeeld evaluatierapporten, objectief kunnen aantonen dat Jamila instructies niet opvolgt.
Als Jamila wordt ontslagen terwijl ze een formele aanvraag over pesterijen heeft ingediend bij de psychosociale preventieadviseur, kan ze een procedure starten voor de arbeidsrechtbank. Je moet dan voor de rechter kunnen aantonen dat het ontslag niets te maken had met de formele aanvraag over pesterijen. Als je dat niet kan, zal je Jamila een schadevergoeding moeten betalen.

advies aan de manager

Conseil du manager: 

Als diensthoofd moet je een duidelijk standpunt innemen tegen pesterijen en je team informeren over eventuele disciplinaire maatregelen.
Je kan ook preventief aan de slag:
- Zorg ervoor dat de Welzijnswet goed wordt toegepast.
- Stel een (externe of interne) preventieadviseur aan en stimuleer mensen op het terrein om vertrouwenspersoon te worden.
- Maak mensen bewust van de preventieve rol die zij te vervullen hebben. Dat geldt zowel voor de gewone werknemer/-neemster als voor de hoogste kaders.
- Sommige managementmethodes kunnen overigens ook worden beschouwd als pesterijen: een abnormaal hoge werklast, ongelijke evaluatiemethoden, herhaalde beledigingen en vernederingen.
Meer informatie daarover vind je in de brochure van de FOD Werkgelegenheid over de preventie van de psychosociale belasting op het werk: http://www.werk.belgie.be/detailA_Z.aspx?id=1428
Als verantwoordelijke is het belangrijk dat je een duidelijk standpunt inneemt over pesten en intimidatie en dat je communiceert over de gevolgen voor de dader. Dat is zeker het geval voor discriminerend gedrag, dus tegen groepen die vallen onder de beschermde criteria. Er kan immers een gevoel van straffeloosheid heersen rond ongepast gedrag (misplaatste opmerkingen, twijfelachtige grappen, enz.) tegenover personen van buitenlandse afstamming, homoseksuelen, vrouwen, enzovoort.
 

Login of registreer om te kunnen reageren

Voeg je eigen goede praktijken toe De beheerder plaatst het bericht online indien het de gebruiksregels van het forum niet schendt.