Onder druk om zich aan te sluiten

Onder druk om zich aan te sluiten [40]
Printvriendelijke versie

Je bent teammanager in een onderneming. Een werknemer klaagt over het feit dat hij door vakbondsafgevaardigden en collega's onder druk wordt gezet omdat hij niet bij een vakbond is aangesloten.

Onder druk om zich aan te sluiten

juridisch antwoord

Avis juridique: 

Dit type van druk kan worden beschouwd als pesterijen op grond van de syndicale overtuiging, wat een door de Antidiscriminatiewet beschermd criterium is. Het begrip syndicale overtuiging dekt immers zowel de aansluiting, het lidmaatschap en de syndicale activiteit als het niet- aangesloten zijn bij een vakbond. 

Als werkgever ben je burgerrechtelijk of strafrechtelijk aansprakelijk wanneer je op de hoogte was van deze pesterijen en je niet de gepaste maatregelen hebt genomen om een einde te maken aan daden van o.a. pesterijen.

Wet voor welzijn op het werk en tegen pesterijen

advies aan de manager

Conseil du manager: 

Als manager moet je ingrijpen om deze herhaalde druk te doen stoppen en moet je de werknemers informatie geven over de wet betreffende het welzijn op het werk. Je moet anticiperen op de situatie en respect vragen voor een afwijkende mening. Cohesie binnen een team komt het werk ten goede. Je kunt de persoon die het potentiële slachtoffer is van intimidatie suggereren om klacht in te dienen bij de vertrouwenspersoon of de preventieadviseur. De (interne of externe) preventieadviseur kan de feiten eveneens onderzoeken, hij kan de belangrijkste betrokkenen en de eventuele getuigen ondervragen en zal binnen de drie maanden nadat de klacht is ingediend verslag uitbrengen. Dit verslag kan je helpen om een beter inzicht te verwerven omdat het concrete aanbevelingen zal bevatten om de situatie te verbeteren of om in der minne tot een oplossing te komen.
Meer informatie vind je op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg: http://www.werk.belgie.be/detailA_Z.aspx?id=934

Login of registreer om te kunnen reageren

Voeg je eigen goede praktijken toe De beheerder plaatst het bericht online indien het de gebruiksregels van het forum niet schendt.