Overgewicht

Overgewicht [180]
Printvriendelijke versie

Je bent HR-verantwoordelijke in een hotel en je werft iemand aan voor de functie van receptionist(e). De directeur vraagt jou om kandidaten met overgewicht uit de selectie te weren.

Overgewicht

juridisch antwoord

Avis juridique: 

Als je kandidaten selecteert op basis van lichamelijke kenmerken, zoals het gewicht, loop je het risico een inbreuk te plegen op de antidiscriminatiewetten.

Lichamelijke kenmerken zijn immers beschermd door de wet als het gaat om kenmerken die los staan van de wil van de persoon (in tegenstelling tot elementen van de 'look') zoals grootte, littekens, verminkingen, enz.

Deze eis vormt een direct onderscheid van behandeling op basis van een beschermd criterium. De werkgever/-geefster kan geen objectieve en redelijke rechtvaardiging geven voor de rekruteringsvoorwaarden en de vereiste is dan ook discriminerend. Hij verwijst immers naar lichamelijke kenmerken van de werknemers/-neemsters en niet naar de voor de functie vereiste vaardigheden.

Passende en noodzakelijke rechtvaardiging

In bepaalde omstandigheden kan overgewicht als een handicap beschouwd worden, daarom is er jurisprudentie daarover. Als het een aandoening is die de persoon hindert in zijn werk en dat die van lange duur is, dan kan de aandoening als een handicap gezien worden. Als het om handicap gaat, heeft de persoon recht op redelijke aanpassingen. Het Europees Hof van Justitie heeft al een uitspraak gedaan in die zin, zie arrest daarover. 

advies aan de manager

Conseil du manager: 

Omschrijf eerder de concrete taken, die de werknemer/-neemster zal moeten uitvoeren, dan lichamelijke kenmerken die jou onontbeerlijk lijken voor de functie. Zo kunnen kandidaten beter inschatten of ze in de functie passen of niet.

Als aan de receptie correcte kleding belangrijk is, ga dan zo goed mogelijk na welke eisen de functie stelt en bespreek dit in alle objectiviteit met de kandidaat/-date.

Maak een onderscheid tussen lichamelijke kenmerken en elementen van een 'look'. Een werknemer/-neemster die in zijn/haar functie in contact staat met het publiek, wordt gewaardeerd om zijn/haar relationele vaardigheden; de 'look' wordt vaak overgewaardeerd.

Als werkgever/-geefster kijk je verder dan het uitzicht van een persoon; zijn of haar omgang met de klanten en het team is essentieel. Je moet je bij je beslissing laten leiden door het profiel en de vaardigheden die de vacature vereist.
Let op: vooroordelen van klanten, toeleveranciers of andere werknemers zijn geen argumenten, die een ongelijke behandeling van bepaalde kandidaten rechtvaardigen (gewicht, huidskleur, handicap, enz.).

Login of registreer om te kunnen reageren

Voeg je eigen goede praktijken toe De beheerder plaatst het bericht online indien het de gebruiksregels van het forum niet schendt.