Peilen naar overtuigingen

Peilen naar overtuigingen [44]
Printvriendelijke versie

Je organisatie verdedigt de belangen van Palestina. Je wenst iemand aan te werven voor een onderschikte administratieve functie. Tijdens het selectiegesprek wil je peilen naar het engagement, naar de politieke overtuiging van de kandidaat. Is dat discriminerend?

Peilen naar overtuigingen

juridisch antwoord

Avis juridique: 

Je mag als werkgever of de werkgeefster niet naar de politieke overtuiging van kandidaten vragen. Dergelijke vragen vallen onder de bescherming van de privacywetgeving. De kandidaat of kandidate kan dan vermoeden dat hij of zij gediscrimineerd werd op rond van zijn of haar politieke overtuiging. 

In dit geval gaat het echter om een organisatie die ideologisch is ingesteld (nl. het verdedigen van de belangen van Palestina). Op basis van de vrijheid van vereniging, kan een dergelijke organisatie personeel aanwerven dat de organisatie toelaat om de ideologische doelstellingen te verwezenlijken.

Als je een kandidaat of kandidate hierom weigert, dan maak je een direct onderscheid op grond van de politieke overtuiging. Je moet het kunnen rechtvaardigen met een legitiem doel en de maatregel om dat doel te bereiken moet passend en noodzakelijk zijn.
In dit geval lijkt dat niet zo te zijn: het gaat over een administratieve functie zonder verantwoordelijkheid en zonder toegang tot gevoelige of vertrouwelijke informatie. Deze functie vereist geen specifiek politiek engagement vanwege de medewerker. 

advies aan de manager

Conseil du manager: 

Verantwoordelijken van militante organisaties, die waarden verdedigen, moeten zich baseren op de statuten van hun organisatie. Vermeld daarom bij de aanwerving duidelijk de doelstellingen en waarden van de organisatie. De kandidaten kunnen dan met kennis van zaken solliciteren. Voor een administratieve functie kan je gewoon aan de kandidaat of de kandidate vragen of hij/zij de taken loyaal zal uitvoeren in het kader van het doel van de vereniging.

Login of registreer om te kunnen reageren

Voeg je eigen goede praktijken toe De beheerder plaatst het bericht online indien het de gebruiksregels van het forum niet schendt.