Positieve actie?

Positieve actie? [137]
Printvriendelijke versie

In je organisatie werkt een belangrijk aantal werknemers van niet-Europese afstamming. Om onder je medewerkers tot een evenwicht inzake afstamming te komen, besluit je om gedurende een bepaalde tijd enkel medewerkers van Europese afstamming aan te werven. Mag je dat doen?

Positieve actie?

juridisch antwoord

Avis juridique: 

Als je op die manier te werk gaat, maak je een direct onderscheid op grond van (Europese) nationale afstamming. In dat geval geldt de rechtvaardigingstoets van de 'wezenlijke en bepalende beroepsvereiste', wat inhoudt dat de job enkel door werknemers met een Europese afstamming verricht kan worden. Uiteraard is dit niet het geval.  Het selectiecriterium 'Europese afstamming' is dus discriminerend.

De maatregel zal ook niet gerechtvaardigd zijn als een vorm van positieve actie. Hieraan zijn immers strikte voorwaarden verbonden. Zo moet onder meer uit algemene statistieken blijken dat werknemers van Europese afstamming manifest ondervertegenwoordigd zijn op de arbeidsmarkt, in welbepaalde sectoren, enz. - wat niet het geval is. De overheid moet bovendien als doelstelling hebben aangegeven dat zij deze achterstandssituatie wilt wegwerken, wat evenmin het geval is.

Wezenlijke en bepalende beroepsvereiste
Positieve acties

 

advies aan de manager

Conseil du manager: 

Als je een duidelijk onevenwicht constateert bij het personeelsbestand van je onderneming, kun je je rekruteringskanalen nader bekijken. Misschien filteren ze bepaalde categorieën van kandidaten: door de communicatiekanalen die gebruikt worden voor vacatures, door de toegangsregels voor stages, door de eventuele struikelblokken tijdens de rekruteringsgesprekken, enz.

De selectieprocedures en de andere human resources procedures kunnen onderzocht worden in het kader van een diversiteitsbeleid. Op basis van de verschillende onderzoekvaststellingen wordt dan een actieplan opgesteld om diversiteit beter te integreren in het management van de onderneming. Deze benadering werpt vruchten af voor alle werknemers van een onderneming, omdat het personeelsbeleid verbeterd wordt en dus ook het welzijn op de werkplek.

Voor het opzetten van een diversiteitsbeleid raadpleeg je:
- voor privéondernemingen in het Vlaams Gewest: http://www.werk.be/online-diensten/loopbaan-en-diversiteitsplannen

- voor privéondernemingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: http://www.diversiteit.irisnet.be/-Klaar-voor-ondernemende-.html
- voor privéondernemingen in het Waals Gewest, het consortium Diversiteit Wallonië: http://diversitegrh.canalblog.com/
- voor federale publieke diensten:
http://www.fedweb.belgium.be/nl/over_de_organisatie/over_de_federale_overheid/missie_visie_waarden/gelijke_kansen_en_diversiteit/

Login of registreer om te kunnen reageren

Voeg je eigen goede praktijken toe De beheerder plaatst het bericht online indien het de gebruiksregels van het forum niet schendt.