Potige bewakers

Potige bewakers [38]
Printvriendelijke versie

Je bent manager van een team van bewakers. Je wil stevige kandidaten met een bepaalde minimumgrootte, omdat de bewakers tewerkgesteld zullen worden in moeilijke wijken.

Potige bewakers

juridisch antwoord

Avis juridique: 

Een vacature die zo wordt geformuleerd, sluit meerdere types van kandidaten uit: vrouwen die zich niet aangesproken voelen door de bewoordingen van de vacature, maar ook mannen die fysiek niet beantwoorden aan deze norm. Wanneer je kandidaten selecteert op basis van fysieke eigenschappen, zoals lengte, lichaamsbouw, dan dreig je daarmee de Antidiscriminatiewet te overtreden.

Fysieke eigenschappen zijn wettelijk beschermd wanneer het eigenschappen zijn die los staan van de wil van de persoon (in tegenstelling tot een imago), zoals lengte, littekens, verminking, enz.

In dit geval kan de werkgever/-geefster de voorwaarden voor aanwerving niet objectief en redelijk rechtvaardigen. De rechtvaardiging is niet objectief, omdat lengte en een stevige lichaamsbouw geen waarborgen vormen voor een goede uitoefening van de functie en de opdracht. De eis met betrekking tot lengte en lichaamsbouw is discriminerend omdat er verwezen wordt naar fysieke eigenschappen en niet naar competenties die vereist zijn voor de functie.

Passende en noodzakelijke rechtvaardiging

advies aan de manager

Conseil du manager: 

Je moet in de vacature "M/V" vermelden, wat erop wijst dat de functie open staat voor kandidaten van de twee geslachten. Verwijs naar de uitdagingen die de functie inhoudt, los van de fysieke eigenschappen.
Daarnaast vraagt men idealiter aan een bedrijfsarts of de kandidaat/kandidate lichamelijk geschikt is voor de functie. Dit geldt voor veiligheidsfuncties die erkend zijn door het Koninklijk Besluit van 28 mei 2003. Voor dergelijke functies kunnen de kandidaten ook evolueren door opleidingsmogelijkheden aan te bieden: sporttraining, agressiebeheersing en vechtsporten.

Login of registreer om te kunnen reageren

Voeg je eigen goede praktijken toe De beheerder plaatst het bericht online indien het de gebruiksregels van het forum niet schendt.