Weigeren om mensen te trouwen

Je bent HR-manager in een gemeentelijke administratie. Bij de dienst Burgerlijke Stand beroept een ambtenaar zich op zijn religieuze overtuiging om te rechtvaardigen waarom hij weigert de huwelijksaangifte te doen van een koppel van hetzelfde geslacht. Hoe moet je reageren ten overstaan van deze ambtenaar?

juridisch antwoord

Dergelijk gedrag komt neer op directe discriminatie op grond van de seksuele geaardheid. De ambtenaar die zich daar 'wetens en willens' schuldig aan maakt, kan worden veroordeeld tot specifieke strafrechtelijke sancties (2 maanden tot 2 jaar gevangenisstraf voor discriminatie gepleegd door een drager van het openbaar gezag tijdens de uitoefening van zijn functies).

Hij kan zijn religieuze overtuiging immers nooit inroepen als een rechtvaardiging voor de weigering om een administratieve handeling te stellen. Bovendien is een ambtenaar beroepsaansprakelijk wanneer hij één van de opdrachten weigert waarvoor hij werd aangenomen.

advies aan de manager

Als manager moet je erop toezien dat je medewerkers de voorziene taken correct uitvoeren en dat zij zich niet schuldig maken aan discriminerend gedrag. Het is bij dit soort situaties dan ook aangewezen om je medewerker/-werkster tot de orde te roepen en om, indien nodig, in overeenstemming met het arbeidsreglement disciplinaire maatregelen te nemen.