Vragen naar herkomst van kandidaten

Tijdens een aanwerving intrigeert de gemengde herkomst van een kandidaat je. Je vraagt details over zijn herkomst en geboorteplaats. De kandidaat voelt zich daarbij niet op zijn gemak. Hij werd niet geselecteerd en beweert het slachtoffer van discriminatie te zijn.

juridisch antwoord

De werkgever/-geefster heeft niet het recht om vragen te stellen over het privéleven van de kandidaten. De werkgever/-geefster - of degene die de selectie uitvoert - moet de kandidaten, die aan de eisen uit de werkaanbieding voldeden, maar niet geselecteerd werden, schriftelijk op de hoogte brengen binnen een redelijke termijn (art. 9 CAO 38).

Voor de werkgever/-geefster bestaat er geen wettelijke verplichting om de redenen van zijn/haar weigering mee te delen, tenzij de werkzoekende er uitdrukkelijk om vraagt.

Weigering van elke toegang tot informatie door de werkgever/-geefster kan een element vormen in het kader van de vaststelling van de feiten, die het bestaan van discriminatie doen vermoeden.
 

advies aan de manager

Vermijd tijdens het selectiegesprek vragen die betrekking hebben op de identiteit of het privéleven van de kandidaat/kandidate en die niets te maken hebben met de vacature, behalve als de kandidaat/kandidate er spontaan over begint. Richt je op de vaardigheden, de uit te voeren taken en de arbeidsvoorwaarden.