Overlegde aanpassingen

Overlegde aanpassingen verschillen van redelijke aanpassingen. 

Redelijke aanpassingen zijn uitsluitend bedoeld voor personen met een handicap. Ze compenseren de drempels van een onaangepaste omgeving, zodat personen met een handicap toch op gelijkwaardige manier kunnen deelnemen aan de maatschappij. 

Kan de notie redelijke aanpassing worden doorgetrokken naar religie of cultuur en moeten we het dan hebben over "overlegde aanpassingen", "harmonisatiepraktijken", ...?

Deze vraag staat vandaag in heel wat maatschappelijke discussies centraal. Het is ook uitgebreid bestudeerd in het rapport Taylord-Bouchard (1). Er komen heel wat vragen voor dergelijke aanpassingen van werknemers en werkneemsters uit tal van sectoren, net als van leerlingen in het kader van de organisatie van hun lessen.

Vragen om overlegde aanpassingen kunnen heel wat vormen aannemen: 
- weigeren om bepaalde taken uit te voeren in het kader van een arbeidsovereenkomst;
- specifieke vragen over arbeidsvoorwaarden (bv.: vakantie, uurroosters, eten in de kantine enz.);
- weigeren om zich te schikken naar de 'bedrijfscultuur' of naar culturele gebruiken van collega's. (Let op: het argument 'klanten' mag niet ingeroepen worden, zie Feryn).

Unia heeft onderzoek verricht om 'overlegde aanpassingen' in België in kaart te brengen. De bevindingen uit het onderzoek vind je terug in heel wat van de situaties. De rode draad bestaat erin om alle vragen - uitgezonderd vragen over handicap - te noteren en volgens dezelfde procedure te behandelen. Zo worden zaken bespreekbaar en ook transparant behandeld. In de situaties raden we vaak aan om tot een onderhandelde oplossing te komen, omdat de weg naar de oplossing minstens even belangrijk is als de oplossing zelf.

 

(1) FONDER L’AVENIR, Le temps de la conciliation, RAPPORT van Gérard Bouchard en Charles Taylor, Commission de consultation sur les pratiques d’accommodement reliées aux différences culturelles (CCPARDC); www.accommodements.quebec.ca (in het frans)

 

eDiv