Vereisten voor de Belgische markt

Wilbert, een kandidaat-verkoper van Nederlandse origine, woont op 5 kilometer van Antwerpen. Als antwoord op zijn kandidatuur bij een bedrijf dat kantoorartikelen verkoopt, ontvangt hij volgende e-mail: “Voor onze vestiging te Antwerpen zoeken we Belgische medewerkers. In het verleden heeft onze Belgische afdeling geprospecteerd in Nederland , maar de praktijk leert ons dat de Belgische markt beter reageert op Belgische verkopers. Wij hebben daarom een Belgische afdeling opgestart. Ik nodig u dan ook uit om de vacante functies voor onze hoofdzetel in Nederland te raadplegen”.

juridisch antwoord

De werkgever maakt een direct onderscheid op basis van de Nederlandse origine van de kandidaat. Hij beargumenteert die keuze door te verwijzen naar de reële of veronderstelde discriminatoire voorkeur van (een deel van) de Belgische klanten. Met andere woorden: hij vreest dat een Nederlandse verkoper minder omzet zal realiseren dan verkopers van Belgische origine. Een bepaalde nationaliteit hebben, is geen wezenlijke en bepalende beroepsvereiste voor de functie van verkoper van kantoorartikelen. Bovendien blijkt uit de rechtspraak dat een werkgever niet mag discrimineren in zijn aanwervingsbeleid of in de taakverdeling omdat klanten bepaalde discriminatoire voorkeuren hebben.

Goede praktijkvoorbeelden: Hoe ga je om met discriminerende vragen van klanten?

advies aan de manager

Als selectieverantwoordelijke is het belangrijk om stil te staan bij je eigen stereotypen en vooroordelen en die van je onderneming, want die kunnen een belangrijke negatieve impact hebben op je professionele praktijken. Volgende vragen kunnen helpen om een discriminerende redenering te ontkrachten:


- Wonen deze kandidaten al lang in België? Hebben ze al gewerkt in België? Het is belangrijk te achterhalen of de kandidaten de Belgische cultuur en markt voldoende kennen.
- Kan kennis van twee culturen een voordeel zijn voor het bedrijf? Je kan bijvoorbeeld veronderstellen dat het de communicatie tussen de Belgische tak en de Nederlandse hoofdzetel kan bevorderen.
- Welke procedures kunnen anticiperen op eventuele problemen? Je kan eventueel op voorhand je klant de nieuwe verkoper voorstellen, waarbij je zijn/haar kwaliteiten benadrukt.