Vrouwelijke facteur met autisme

De post werft een vrouw met autisme aan als postbode. Door haar handicap werkt ze trager en kan ze geen volledige ronde afwerken. Daarvoor heeft ze 10 tot 11 uur voor nodig. Ze vraagt een aanpassing van haar ronde, zodat ze 70% van een normale ronde doet. Haar werkgever weigert met het oog op de organisatie van het werk, omdat de andere postbodes de resterende 30% moeten verdelen. Om dat te vermijden krijgt ze enkel administratieve taken.

juridisch antwoord

Je bent verplicht om mogelijke aanpassingen voor een persoon met een handicap te bekijken. Als de aanpassingen redelijk zijn, ben je als werkgever verplicht om ze uit te voeren.


Als je een redelijke aanpassing voor een werknemer met een handicap weigert, maak je je schuldig aan indirecte discriminatie op basis van de Antidiscriminatiewet. 

Let op: de Antidiscriminatiewet keert de bewijslast om. Als er redenen zijn om te geloven dat er sprake is van een discriminatie op basis van handicap, moet de werkgever bewijzen dat hij of zij niet gediscrimineerd heeft.

advies aan de manager

Je bespreekt eerst alle mogelijke aanpassingen met de werknemer met een handicap, eventueel met ondersteuning van de jobcoach, zodat ook zij ideeën kunnen aanbrengen. Daarna is het aan jou als diensthoofd om de redelijkheid van de aanpassingen te evalueren.

 

Ze kunnen onredelijk zijn als ze een negatieve invloed hebben op de organisatie van het werk of op de collega’s. Dit schema kan je helpen bij de beoordeling van de redelijkheid van een aanpassing.

 

Voor de extra pauzes en het rendementsverlies kun je een premie aanvragen. Belangrijk: je moet de premie aanvragen in de regio waar Anouk gedomicilieerd is. Nederlandstalige werknemers, die in Vlaanderen of Brussel wonen, vragen de premie aan via VDAB en daarna werk.be. Als de werknemer in Wallonië woont, contacteer je AViQ.

Je bespreekt dit samen met Anouk; het mag geen unilaterale beslissing zijn.

 

Voor aanpassingen aan een werkpost met ondersteuning van subsidies, raadpleeg je best deze extra informatie.  Ook de arbeidsgeneesheer kan helpen bij het objectiveren van de noden. De preventieadviseur kan helpen bij het ‘vertalen’ van de noden naar concrete aanbevelingen zoals een ander uurrooster, licht aangepaste taken enz.