Rastakapsel niet neutraal

Rastakapsel niet neutraal [53]
Printvriendelijke versie

Als HR-manager organiseer je de selectie voor een administratieve functie zonder contact met klanten. Je hebt een persoon met een "rastakapsel" geweerd omdat je van oordeel bent dat zijn uiterlijk niet overeenstemt met het neutrale imago van je onderneming. De kandidaat dient klacht in bij Unia: hij stelt zich voor als een aanhanger van de rastafarileer en de dreadlocks die hij draagt zijn voor hem een verplichting opgelegd door zijn overtuiging.

Rastakapsel niet neutraal

juridisch antwoord

Avis juridique: 

Wanneer je de kandidaat weert omwille van zijn "rastakapsel", dan maak je een direct onderscheid op grond van een geloofsovertuiging. In het kader van de arbeidsbetrekkingen, kan een direct onderscheid op grond van geloof slechts gerechtvaardigd worden indien er sprake is van een wezenlijke en bepalende beroepsvereiste.

Een administratieve functie kan echter perfect worden uitgeoefend wanneer een teken van een overtuiging wordt gedragen. Je kunt in geen geval stereotypes of de discriminatoire wensen van je klanten of personeelsleden inroepen als een legitiem doel.

Religieuze overtuigingen : veruiterlijkingen en praktijken
Wezenlijke en bepalende beroepsvereiste
Het arrest Feryn

advies aan de manager

Conseil du manager: 

Terwijl handelsondernemingen het argument van een neutraal imago verdedigen om de uiting van religieuze overtuigingen te kunnen verbieden, gaan andere bedrijven voor openheid, voor een diversiteitsmanagement naar het beeld van een diverse samenleving. Door je selectie in te perken loop je mogelijk kandidaten mis, die je commerciële doelstellingen doeltreffend hadden kunnen waarmaken.

Voor een goed diversiteitsbeleid analyseer je best je rekruterings- en selectieprocedures, en ook de andere HR-procedures. Op basis van de verschillende vaststellingen stel je een actieplan op om tot een consequent beleid te komen. Die benadering komt alle werknemers/-neemsters ten goede. Er bestaan hulplijnen om je te begeleiden bij het opstarten van een diversiteitsbeleid.

Voor het opzetten van een diversiteitsbeleid raadpleeg je:
- voor privéondernemingen in het Vlaams Gewest: http://www.werk.be/online-diensten/loopbaan-en-diversiteitsplannen

- voor privéondernemingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: http://www.diversiteit.irisnet.be/-Klaar-voor-ondernemende-.html
- voor privéondernemingen in het Waals Gewest, het consortium Diversiteit Wallonië: http://diversitegrh.canalblog.com/
- voor federale publieke diensten: http://www.fedweb.belgium.be/nl/over_de_organisatie/over_de_federale_overheid/missie_visie_waarden/gelijke_kansen_en_diversiteit/#.U0JkIGVV3cs

Login of registreer om te kunnen reageren

Voeg je eigen goede praktijken toe De beheerder plaatst het bericht online indien het de gebruiksregels van het forum niet schendt.