Seropositief

Seropositief [76]
Printvriendelijke versie

Kun je aan een kandidaat/kandidate vragen of hij/zij seropositief is? Moet je aan een klant zeggen dat een medewerker/-werkster seropositief is? Kun je seropositieve kandidaten weigeren?

Seropositief

juridisch antwoord

Avis juridique: 

De werkgever/-geefster kan een kandidaat/kandidate of medewerker/-werkster nooit vragen of hij/zij al dan niet seropositief is. Wanneer de werkgever/-geefster informatie heeft over de gezondheid van een medewerker, dan mag hij deze nooit doorgeven aan een derde. Als werkgever/-geefster moet je de privacy van een kandidaat/kandidate respecteren (collectieve arbeidsovereenkomst nr. 38, art. 11).
Vragen over het privéleven van kandidaat-sollicitanten mogen slechts gesteld worden indien zij relevant zijn wegens de aard en de uitoefeningsvoorwaarden van de functie.

Alleen de bedrijfsarts mag medische inlichtingen inwinnen en nagaan of de kandidaat/kandidate of de medewerker/medewerkster geschikt is voor de desbetreffende functie.
Geen enkele werkgever/-geefster uit de openbare of privésector mag tijdens het medisch onderzoek voor aanwerving een hiv-test afnemen (of enig ander voorafgaand genetisch onderzoek doen) of mag deze test laten doen in het kader van de arbeidsgeneeskunde, zelfs niet wanneer de kandidaat/kandidate daarmee heeft ingestemd (wet van 28 januari 2003 betreffende de medische onderzoeken, die binnen het kader van de arbeidsverhoudingen worden uitgevoerd, art.3).
Het is mogelijk dat de kandidaat/kandidate de arbeidsgeneesheer of de werkgever/-geefster op de hoogte brengt van zijn/haar seropositiviteit. Zelfs in dat geval mag de werkgever/-geefster daar niet naar verwijzen. Hij/zij kan een seropositieve persoon niet weigeren zonder passende en noodzakelijke rechtvaardiging.

Passende en noodzakelijke rechtvaardiging

advies aan de manager

Conseil du manager: 

Wanneer de aard of de voorwaarden voor de uitoefening van een functie een controle rechtvaardigen van bepaalde privégegevens die betrekking hebben op de gezondheidstoestand, dan moeten deze vragen worden gesteld door de arbeidsgeneesheer.
Wanneer geweten is dat een medewerker/-werkster seropositief is en je personeel heeft daarover vragen of het maakt zich daarover zorgen, dan kan het nodig zijn om, mits instemming van de medewerker, algemene, duidelijke en nuttige informatie te verspreiden, zonder te stigmatiseren.
Misschien wil je meer informatie inwinnen over seropositiviteit of wil je deelnemen aan een sensibilisering? Meerdere organisaties en hun websites kunnen je hierbij helpen:

http://www.aidsengelijkekansen.3sv.be/aidsengelijkekansen/preventie.htm
http://www.sensoa.be/

Login of registreer om te kunnen reageren

Voeg je eigen goede praktijken toe De beheerder plaatst het bericht online indien het de gebruiksregels van het forum niet schendt.