Te klein voor de functie

Te klein voor de functie [35]
Printvriendelijke versie

Je bent verantwoordelijk voor een bibliotheek en je wilt een medewerker/-werkster aanwerven. De competente kandidate is klein. Ondanks haar competenties wil je haar niet aanwerven en je verwijst daarbij naar de inrichting van de ruimte, naar de hoogte van de rekken, naar de staat van het materieel en naar de budgettaire beperkingen.

Te klein voor de functie

juridisch antwoord

Avis juridique: 

Je sluit haar uit op basis van een fysieke eigenschap. Je hebt een legitiem doel, nl. het correct kunnen uitoefenen van de functie, maar de maatregel om dat doel te bereiken is niet passend en noodzakelijk, omdat de omgeving aangepast kan worden. Gebruik hiervoor dit schema.

In deze context kan de lichaamslengte van de kandidate zelfs als een handicap beschouwd worden, omdat de onaangepaste omgeving haar belemmert om volledig, daadwerkelijk en op voet van gelijkheid met andere werknemers aan het beroepsleven deel te nemen. De wet is hiervoor veel strenger en spreekt dan over een wezenlijke en bepalende beroepsvereiste. Er moet dan aangetoond worden dat het noodzakelijk is om lang te zijn voor de functie van bibliothecaris omwille van de aard en de context van die functie. Hierbij moet ook rekening gehouden worden met de verplichting tot het treffen van redelijke aanpassingen en moet de werkgever maatregelen treffen om een aangepaste omgeving te creëren. In dit geval kan gedacht worden aan het gebruik van een ladder/trapje. Dit kan beschouwd worden als een redelijke aanpassing, omdat de financiële implicaties voor de werkgever beperkt zijn.

advies aan de manager

Conseil du manager: 

Om geen kandidaat/kandidate uit te sluiten omwille van zijn/haar lengte, is het wenselijk om na te gaan of er andere oplossingen mogelijk zijn. Dit schema helpt je.

Er zijn talrijke hulpmiddelen, die het mogelijk maken om de functie te kunnen uitvoeren. De aanpassingen moeten doeltreffend zijn, moeten een gelijkwaardige en autonome participatie mogelijk maken en moeten de veiligheid van de persoon en zijn/haar omgeving waarborgen.

Voor technisch of professioneel advies en informatie over compensatiemaatregelen, neem je best contact op met de regionale fondsen van het gewest waar de werknemer/-neemster woont.
Voor het Vlaams en het Brussels Gewest: http://www.vdab.be/arbeidshandicap
Voor het Waals Gewest: https://www.aviq.be 
Voor het Brussels Gewest (Franstalig): http://www.Phare.irisnet.be
Voor de Duitstalige Gemeenschap: http://www.dpb.be

Login of registreer om te kunnen reageren

Voeg je eigen goede praktijken toe De beheerder plaatst het bericht online indien het de gebruiksregels van het forum niet schendt.